pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (luty 2022)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (luty 2022)
20 stycznia
08:23 2022

Od 1 do 28 lutego rolnicy, którzy chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Pawłowie wniosek o zwrot podatku akcyzowego.

Producent rolny posiadający grunty rolne w gminie Pawłów, może składać do Wójta Gminy Pawłów wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu określonego na 2022 r. od 1 do 28 lutego 2022 r. Producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Za producenta rolnego uznaje się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Za gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione lub zakrzewione na użytkach rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda wyrażana jest we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).

W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku podaje numer z tego rejestru.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2018.2466) i jest również dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Pawłowie https://www.pawlow.pl, a także udostępniony w urzędzie gminy do pobrania.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego ustala się jako sumę:

  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, wskazanej w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
  • kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na jeden litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Wójt wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie do 30 kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w: Referacie Budżetu i Finansów, pok. 12, tel. 41 272 16 14 wew. 122.

Marek Wojtas

– Mieszkańcy gminy Pawłów od lat chętnie korzystają ze zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2021 roku w pierwszym terminie, w lutym, wpłynęło 805 wniosków na kwotę 319 832,55 zł. W drugim terminie, w sierpniu, rolnicy złożyli 747 wnioski na kwotę 231 793,24 zł. Łącznie w obu terminach złożonych zostało 1 552 wniosków na łączną kwotę 551 625,79 zł. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone, a środki wypłacone zostały pod koniec kwietnia i października. W roku bieżącym spodziewamy się podobnej liczby wniosków. Zachęcam rolników do podawania we wniosku rachunku bankowego umożliwi to niezwłoczne przekazanie zwrotu po otrzymaniu środków przez Urząd, a także zaoszczędzi dodatkowej wizyty w Urzędzie, co jest bardzo ważne w dobie panującej pandemii. W przypadku wątpliwości i pytań zachęcam do kontaktu z pracownikami Urzędu, tel. 41 272 16 14 wew. 122  – mówi Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Do pobrania:

Przetłumacz stronę

EnglishPolishUkrainian

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

maj 2022
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Dzień dobry.Czy mogę prosić o wykoszenie pobocza przy wyjeździe z Nowego Bostowa w kierunku Chybić?Wyjazd...

A Panu Tadkowi o co konkretnie chodzi?...

Bardzo dziękuje z odpowiedz....

Logowanie