pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Tereny inwestycyjne

Przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa zdecydowano się wyodrębnić w północnej części  miejscowości Dąbrowa  teren, na którym możliwe będzie stworzenie podmiotów gospodarczych, które w perspektywie zatrudnią liczną grupę mieszkańców gminy Pawłów.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło w dniu 14 września 2006 roku.

Teren określony w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przemysłowy zawarty jest w dwóch kompleksach oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P1 o pow. 41,07 ha oraz P2 o pow. 21,78 ha o łącznej powierzchni 62,85 ha. Tereny te są własnością mieszkańców.

Teren ten został wyselekcjonowany jako najkorzystniejszy po uwzględnieniu wielu czynników w tym uzbrojenia w media, dostępu komunikacyjnego, klas bonitacyjnych gruntu.

Obszar ten w planie zagospodarowania przestrzennego to  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 01 – 02P, który przeznaczony jest dla:
1) obiektów i urządzeń produkcyjnych, składów i magazynów
2) budynków produkcyjnych, gospodarczych, magazynowych składowych i garaży, jeżeli są one niezbędnym uzupełnieniem programu użytkowego obiektów, o których mowa w pkt 1,
3) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury,
4) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (dojścia, dojazdy, zespoły parkingowe),
5) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Dla terenów tych ustalono następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się możliwość przeznaczenia na cele mieszkalne do 10% powierzchni użytkowej obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
2) w obrębie lokalizacji inwestycji powierzchnia użytkowa obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 nie może być większa niż 30% powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej,
3) wskaźniki wykorzystania terenu określa się jako:
a) powierzchnia zabudowy – max. 70% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 20% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
c) maksymalna wysokość budynków o funkcji wskazanej w ust. 1 nie może przekraczać 12,0m od poziomu terenu,

Dopuszcza się na tych terenach realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), określonych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573):
1. Uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1 nie może wykraczać poza granice obszaru 01-02P.
2. W przypadku zmiany sposobu użytkowania lub zagospodarowania terenu rozwiązania komunikacji wewnętrznej w obrębie działki powinny umożliwić parkowanie pojazdów oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.
3. Wprowadza się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gleby i wód otwartych.
4. Wielkości nowych działek usługowych należy dostosować do programu inwestycji, uwzględniającej potrzebę zlokalizowania miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów i dostawców oraz zieleni izolacyjno – dekoracyjnej w granicach działki.

Gmina wykonała kolektor sanitarny, sieć wodociągową, nastąpiły tam znaczące zmiany własnościowe, gwałtownie wzrosła tam cena gruntu, w trakcie rozruchu technologicznego jest pierwszy zakład zaś inne podmioty są w trakcie kompletowania dokumentacji.

Marek Wojtas

– Zapraszam serdecznie potencjalnych inwestorów do kontaktowania się z Urzędem Gminy w Pawłowie celem ustalenia warunków i możliwości korzystania w wyznaczonych terenów przemysłowych. Z mojej strony oraz Rady Gminy w Pawłowie deklaruję pomoc i duże profity w początkowej działalności nowych inwestorów tj. zwolnienie z podatków od nieruchomości na okres 5 lat. Pracownicy Urzędu są zawsze gotowi do pomocy w zakresie ustawowym nowym podmiotom gospodarczym które chciałyby tu prowadzić swoją działalność – informuje Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

.

Panorama strefy inwestycyjnej (360)

miniaturka_strefa_inwestycyjna1

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Marzec 2021
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

wiem że wielu (prawie wszystkim) mieszkańcom to wszystko. A potem wielkie zdziwko jak się okaże...

Czerwone metalowe serca należą do jakiegoś stowarzyszenia bodajże przyjaciół Rudek....

Witam. Panie Wójcie czy wiadomo już kiedy będzie remont drogi osiedlowej prowadzącej do dawnego PGR-u...

Logowanie