Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
11°C
Powróć do: Gmina Pawłów

Tereny inwestycyjne

Przy opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dąbrowa zdecydowano się wyodrębnić w północnej części  miejscowości Dąbrowa  teren, na którym możliwe będzie stworzenie podmiotów gospodarczych, które w perspektywie zatrudnią liczną grupę mieszkańców gminy Pawłów.

Uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego nastąpiło w dniu 14 września 2006 roku.

Teren określony w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przemysłowy zawarty jest w dwóch kompleksach oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem P1 o pow. 41,07 ha oraz P2 o pow. 21,78 ha o łącznej powierzchni 62,85 ha. Tereny te są własnością mieszkańców.

Teren ten został wyselekcjonowany jako najkorzystniejszy po uwzględnieniu wielu czynników w tym uzbrojenia w media, dostępu komunikacyjnego, klas bonitacyjnych gruntu.

Obszar ten w planie zagospodarowania przestrzennego to  teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczony na rysunku planu symbolem 01 – 02P, który przeznaczony jest dla:
1) obiektów i urządzeń produkcyjnych, składów i magazynów
2) budynków produkcyjnych, gospodarczych, magazynowych składowych i garaży, jeżeli są one niezbędnym uzupełnieniem programu użytkowego obiektów, o których mowa w pkt 1,
3) zieleni urządzonej, urządzeń sportu i rekreacji, obiektów małej architektury,
4) urządzeń komunikacji kołowej i pieszej (dojścia, dojazdy, zespoły parkingowe),
5) urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych.

Dla terenów tych ustalono następujące zasady zagospodarowania oraz warunki i standardy kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się możliwość przeznaczenia na cele mieszkalne do 10% powierzchni użytkowej obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1
2) w obrębie lokalizacji inwestycji powierzchnia użytkowa obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 nie może być większa niż 30% powierzchni użytkowej budynków o funkcji usługowej,
3) wskaźniki wykorzystania terenu określa się jako:
a) powierzchnia zabudowy – max. 70% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – min. 20% powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej),
c) maksymalna wysokość budynków o funkcji wskazanej w ust. 1 nie może przekraczać 12,0m od poziomu terenu,

Dopuszcza się na tych terenach realizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w rozumieniu art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), określonych w § 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573):
1. Uciążliwość działalności prowadzonej w obiektach wymienionych w ust. 1 nie może wykraczać poza granice obszaru 01-02P.
2. W przypadku zmiany sposobu użytkowania lub zagospodarowania terenu rozwiązania komunikacji wewnętrznej w obrębie działki powinny umożliwić parkowanie pojazdów oraz wjazd i wyjazd samochodów przodem.
3. Wprowadza się zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do gleby i wód otwartych.
4. Wielkości nowych działek usługowych należy dostosować do programu inwestycji, uwzględniającej potrzebę zlokalizowania miejsc parkingowych dla potencjalnych klientów i dostawców oraz zieleni izolacyjno – dekoracyjnej w granicach działki.

Gmina wykonała kolektor sanitarny, sieć wodociągową, nastąpiły tam znaczące zmiany własnościowe, gwałtownie wzrosła tam cena gruntu, w trakcie rozruchu technologicznego jest pierwszy zakład zaś inne podmioty są w trakcie kompletowania dokumentacji.

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.