pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Stypendium szkolne 2021/2022

Stypendium szkolne 2021/2022
24 sierpnia
06:12 2021

W roku szkolnym 2021/2022 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać w dniach od 1 do 15 września 2021r. w Samorządowym Centrum Obsługi Oświaty w Pawłowie. W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15 października 2021r.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia  nie może przekroczyć 528,00 zł netto.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Pawłów.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane na wniosek:

 • rodziców (prawnych opiekunów),
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły lub kolegium.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (dochód za miesiąc sierpień 2021 r.)

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 •  w przypadku zatrudnienia: zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu: dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów: odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy     i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury: decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego: zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308,00 zł)
 • w przypadku otrzymywania świadczeń z GOPS-u: zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń z GOPS-u;
 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy: oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy: zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów: zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów.
 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 są dostępne w Samorządowym Centrum Oświaty w Pawłowie lub na stronie internetowej Gminy Pawłów.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, nr tel. 41 272-16-90, wew.23

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Pliki do pobrania:

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Grudzień 2021
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Ten obowiązek mi się podoba taki obowiązek powinien być też zastosowany przy rzece świślinie każdy...

Witam serdecznie. Gmina od kilku lat prowadzi akcje wspierającą sterylizację zwierząt. W tym czasie udało...

Witam serdecznie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe czy elektryczne wykonuje właściciel nieruchomości na...

Logowanie