pawlow.pl

Aktualności

 Z ostatniej chwili
 • Kontynuujemy inwestycje. Budżet gminy Pawłów na 2020 r. 30 grudnia 2019 r. Rada Gminy w Pawłowie jednogłośnie przyjęła budżet na 2020 rok. Zakłada on wydatki na poziomie prawie 85 mln złotych, z czego ponad 18 mln złotych to...
 • Zaproszenie: Ferie zimowe 2020 z GOKSiR Pawłów Serdecznie zapraszamy dzieci (w wieku od 7 lat) i młodzież do korzystania z oferty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie podczas ferii zimowych. ...
 • Uwaga dzwonią oszuści!!! W ostatnim czasie na terenie naszej gminy odnotowano próby wyłudzeń pieniędzy od osób starszych tzw. metodą NA WNUCZKA/NA POLICJANTA....
 • Informacja o kwalifikacji wojskowej w 2020 roku Wójt Gminy Pawłów informuje, że dla osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji  wojskowej z terenu gminy Pawłów, Powiatowa Komisja Lekarska w Starachowicach (ul. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice, budynek Starostwa...
 • Dofinansowanie do sterylizacji psów i kotów w 2020 roku Wójt gminy Pawłów Marek Wojtas podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia „Regulaminu dofinansowania do zabiegów sterylizacji lub kastracji psów i kotów na terenie gminy Pawłów w 2020 roku....

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020

STYPENDIUM SZKOLNE 2019/2020
28 sierpnia
10:52 2019

W roku szkolnym 2019/2020 wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w postaci stypendium szkolnego należy składać w dniach od 02.09.2019r. do 16.09.2019 r. w Samorządowym Centrum Obsługi Oświaty w Pawłowie.

W przypadku słuchaczy kolegiów wnioski składa się do 15.10.2019 r.

Stypendium może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka choroba lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Stypendium szkolnego przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie może przekroczyć 528, 00 zł netto na osobę w rodzinie.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pawłów.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie gminy Pawłów. 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznawane na wniosek:

– rodziców (prawnych opiekunów),
– pełnoletniego ucznia,
– dyrektora szkoły lub kolegium.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (netto) wszystkich członków rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (a w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony).

Do wniosku należy załączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach NETTO uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku ( dochód za miesiąc sierpień).

Wymagane dokumenty (odpowiednio do sytuacji ucznia)

 • w przypadku zatrudnienia:

zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;

 • w przypadku utraty dochodu:

dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;

 • w przypadku otrzymywania alimentów:

odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasadzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;

 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:

na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy     i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;

opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek ZUS;

 • w przypadku pobierania renty/emerytury:

decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;

 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych (dochód miesięczny z 1 hektara przeliczeniowego wynosi 308, 00 zł)

 • w przypadku otrzymywania świadczeń z GOPS-u;

zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń z GOPS-u;

 • w przypadku osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiągania dochodu w miesiącu     poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

 • w przypadku osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;

zaświadczenie lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

 • w przypadku gdy uczeń uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów;

zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki, gdy dziecko uczęszcza do szkoły poza terenem gminy Pawłów.

 • Inne zaświadczenia/decyzje w zależności od sytuacji rodzinnej ucznia.

Świadczenie wychowawcze „500 +” oraz „Dobry Start 300+” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 są dostępne w Samorządowym Centrum Oświaty w Pawłowie lub na stronie internetowej Gminy Pawłów.

Szczegółowych informacji udziela Referat Oświaty, Kultury i Sportu, nr tel. /41/ 272-16-90, wew.23

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE KOMPLETNYCH WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW SZKOLNYCH.

Pliki do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Przykładowy katalog wydatków
 3. Oświadczenie rolne
 4. Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy
Tagi

O autorze

Jarosław Zapała

Jarosław Zapała

Podinspektor ds. gospodarki odpadami UG Pawłów

Brak komentarzy

Brak komentarzy!

W tej chwili nie ma jeszcze komentarzy, chcesz dodać teraz?

Napisz komentarz

Napisz komentarz

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Pobierz harmonogramy na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Archiwum

Ostatnie komentarze

Panie Wójcie, Dlaczego przez całą noc świacą się światła w Jaworze i w Warszówku Wagony...

Witam Panie Wojcie Prosimy o przekazanie dalej aby ktoś zajął się wołaniem drogi od szkoły...

Dzień dobry Panie Wojcie Kiedy w Jadownikach Działkach będzie wykonane pobocze i rowy? Prosimy już...

Logowanie