pawlow.pl

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Rusza realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii

Rusza realizacja projektu Odnawialne Źródła Energii
07 września
08:01 2018

Gmina Pawłów rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę zadnia pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec”, co w praktyce oznacza rozpoczęcie realizacji tego projektu. Rozmowa z Krzysztofem Charemskim, sekretarzem gminy Pawłów.

Krzysztof Charemski – sekretarz gminy Pawłów, koordynator projektu

Gmina Pawłów rozstrzygnęła przetarg na wykonawcę zadnia pn. „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w gminach Pawłów i Mirzec”. Kto będzie realizował to zadanie?

Tak, zgadza się. Zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy dla tego projektu. Przetarg ogłosiliśmy już 23 maja, ale ze względu na fakt, iż musieliśmy opublikować ogło­szenie w europejskim publikato­rze samo postępowanie znacząco się wydłużyło. Wykonawcą będzie konsorcjum firm: Przedsiębior­stwo Produkcyjno-Usługowo-Han­dlowe MULTI-TRONIK Paweł Je­dynak z Kunowa oraz POL-SOLAR Sp. z o.o. z Warszawy. Łączna cena ofertowa dla gminy Pawłów wyniosła  prawie 4,3 mln złotych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminą Mirzec – ich część wyko­nana zostanie za kwotę ponad 1,2 mln złotych.

Proszę przypomnieć czego do­tyczy ten projekt?

Przedmiotem projektu Wytwa­rzanie i dystrybucja energii ze źró­deł odnawialnych w gminach Paw­łów i Mirzec” jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włą­czenia do sieci OSD mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kolektorów solarnych na działkach i na obiektach na terenie Gminy Pawłów i Gminy Mirzec. Mikroin­stalacje zostaną zamontowane na dachach budynków mieszkalnych/ gospodarczych lub konstrukcjach montażowych na gruncie na dział­kach, na których znajdują się bu­dynki mieszkalne. Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Sumarycznie zostanie w ramach projektu wybudowane 273 insta­lacji fotowoltaicznych i kolektoro­wych na 262 lokalizacjach o łącz­nej mocy zainstalowanej 809,76 kWp i 265 sztukach kolektorów do ciepłej wody użytkowej.

Na terenie gminy Pawłów w ra­mach projektu wybudowane zo­stanie 157 instalacji fotowoltaicz­nych i 51 kolektorowych na 197 lokalizacjach o łącznej mocy zain­stalowanej 647,36 kWp (instalacje fotowoltaiczne na dachu – 532 kWp; instalacje fotowoltaiczne na gruncie – 115,36 kWp) i 187 sztu­kach kolektorów do ciepłej wody użytkowej w miejscowościach: Ambrożów, Bronkowice, Brzezie, Bukówka, Chybice, Dąbrowa, Go­dów, Grabków, Jadowniki, Kał­ków, Krajków, Łomno, Modrzewie, Nieczulice, Nowy Bostów, Nowy Jawór, Pawłów, Radkowice, Rad­kowice Kolonia, Rzepin Drugi, Rzepin Kolonia, Rzepinek, Stary Bostów, Stary Jawór, Szerzawy, Świętomarz, Tarczek, Trzeszków, Warszówek, Wawrzeńczyce, Wielo­borowice.

Umowę na realizację podpisali Marek Wojtas, wójt gminy Pawłów i przedstawiciel konsorcjum Paweł Jedynak

Projekt realizowany jest wspól­nie z gminą Mirzec, gdzie w ramach projektu wybudowane zostanie 41 instalacji fotowoltaicznych i 24 ko­lektorowych na 65 lokalizacjach o łącznej mocy zainstalowanej 162,40 kWp (instalacje fotowolta­iczne na dachu – 152,32 kWp; in­stalacje fotowoltaiczne na gruncie – 10,08 kWp) i 78 sztukach kolekto­rów do c.w.u. w miejscowościach: Gadka, Jagodne, Małyszyn Dolny, Małyszyn Górny, Mirzec, Mirzec Czerwona, Mirzec Majorat, Mirzec Malcówki, Mirzec Ogrody, Mirzec Podkowalów, Mirzec Poddąbrowa, Mirzec Stary, Osiny, Osiny Majorat, Osiny Mokra Niwa, Ostrożanka, Trębowiec Duży, Trębowiec Kru­pów, Tychów Nowy, Tychów Stary.

Inwestycja dofinansowana jest ze środków w ramach Regionalne­go Programu Operacyjnego Woje­wództwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPSW 03.00.00. Efektywna i zielona ener­gia, Działanie RPSW.03.01.00 Wy­twarzanie i dystrybucja energii po­chodzącej ze źródeł odnawialnych.

Co teraz przed mieszkańcami, którzy zdecydowali się przystą­pić do projektu?

Wykonawca zadania będzie pra­cował tzw. metodą „zaprojektuj i wybuduj”, dlatego też pracownicy firm Przedsiębiorstwo Produkcyj­no-Usługowo-Handlowe MULTI­-TRONIK Paweł Jedynak (adres: Boksycka 59, 27-415 Kunów) oraz POL-SOLAR Sp. z o.o. (adres: ul. Zwoleńska 81 lok 6B, 04-761 War­szawa) dokonywać będą u miesz­kańców gminy Pawłów (a także gminy Mirzec), którzy przystąpili do projektu inwentaryzację fak­tycznego stanu technicznego obiektów pod budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorowych oraz inwentaryzacji stanu fak­tycznego instalacji elektrycznych i hydraulicznych wskazanych obiektów. Prace te są niezbędnym etapem w procesie wykonania zadania montażu odnawialnych źródeł energii na Państwa posesji. Warto podkreślić, iż prace te wyko­nywane będą wyłącznie u miesz­kańców, którzy zawarli z Gminą Pawłów umowy na realizację od­nawialnych źródeł energii i wpła­cili zaliczki.

Kiedy zakończy się realizacja projektu?

Czasu nie ma zbyt wiele. Wyko­nawca musi zaprojektować i wyko­nać wszystkie instalacje do końca bieżącego roku.

O autorze

Piotr Maj

Piotr Maj

Kierownik Referatu Organizacyjnego, Urząd Gminy w Pawłowie, tel. 41 272 16 14 wew. 114

2 komentarze

 1. Mieszkaniec
  Mieszkaniec 21 stycznia, 11:40

  witam, czy może jest coś wiadomo na temat realizacji , dofinansowania , jakiś programów na rok 2019 jeżeli chodzi o instalację fotowoltaiki …

  Odpowiedz na ten komentarz
 2. Piotr Maj
  Piotr Maj Autor 26 września, 09:33

  Dzień dobry. W tej chwili mamy komplet osób. Można się wpisać na listę rezerwową. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z p. Krzysztofem Charemskim, sekretarzem gminy. Pozdrawiamy.

  Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Harmonogram odbioru odpadów w 2020 roku

Pobierz harmonogramy na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Archiwum

Ostatnie komentarze

Szanowny Panie Wójcie, chciałabym zapytać czy wiadomo coś więcej na temat budowy drogi na planowanej...

Witam serdecznie. Droga Łomno Parcele w kierunku Brzezia jest drogą powiatową. Odcinek od Brzezia aż...

Witam serdecznie. Dane nie zostały przekazane, bowiem nie było ku temu podstawy prawnej. Pozdrawiam....

Logowanie