pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Pytanie do Wójta

Pytanie do Wójta to miejsce na naszej stronie internetowej, w którym każdy mieszkaniec może zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź od Wójta Gminy Pawłów Marka Wojtasa.

Pytania można zadawać za pomocą systemu komentarzy. 

 

ZASADY!

 • Na pytania staramy się udzielać odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
 • Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 14 dni.
 • Pytania są moderowane – treści wulgarne, nieodpowiednie itp. nie będą publikowane.
 • Zadane pytanie jak i odpowiedź będą upublicznione dlatego jeżeli nadawca nie życzy sobie odpowiedzi w formie publicznej (na niniejszej podstronie) prosimy o skorzystania z innej formy kontaktu np. e-mail.

Zapraszamy do zadawania pytań!

 

568 komentarzy

 1. Omega
  Omega 16 maja, 10:09

  Dzień dobry. Chciałabym się zapytać czy to prawda, że w pobliżu farm wiatrowych w Szerzawach nie będzie można stawiać nowych domów? Takie głosy chodzą i jestem ciekawa czy to prawda czy tylko plotki.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 maja, 13:53

   Witam.
   Obecnie w sejmie trwają prace nad ustawą regulującą lokalizację elektrowni wiatrowych. Projekt ustawy jest aktualnie w komisjach sejmowych.
   W pierwotnym projekcie (sprzed kilku miesięcy) faktycznie wprowadzano bardzo duże ograniczenia w zabudowie mieszkaniowej przy istniejących już wiatrakach. Przeciwko takim rozwiązaniom protestowało wiele samorządów w Polsce, w tym nasza gmina. Wysłaliśmy nasze protesty do wszystkich posłów z naszego terenu, ministerstwa budownictwa i kancelarii prezydenta. Protesty gmin chyba odniosły skutek bo obecnie projekt został bardzo złagodzony. Zabudowa ma być dopuszczona pod pewnymi warunkami między innymi na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. Gminy mają mieć trzy lata na przygotowanie takich planów.
   Teren położony w sąsiedztwie wiatraków w naszej Gminie, który może być objęty ograniczeniami zabudowy obecnie nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak przepisy tzw. „ustawy wiatracznej” wejdą w życie to gmina niezwłocznie przystąpi do opracowania takiego planu. Póki co jednak cały czas mówimy o projekcie. Na dobra sprawę nie wiemy w jakim kształcie wejdą w życie proponowane przepisy.
   Mogę jednak zapewnić, że Gmina Pawłow wykorzysta wszelkie możliwości by możliwa była zabudowa mieszkalna w miejscowościach objętych strefą przy wiatrakach. Po ostatecznym uchwaleniu przepisów planujemy cykl spotkań z mieszkańcami w miejscowościach Szerzawy, Świślina i Tarczek. Będziemy ściśle współpracować z mieszkańcami przy opracowywaniu projektu planu. Nikt nie będzie pozostawiony bez rzetelnej informacji. Mam nadzieję, że przy właściwej współpracy uda się uchwalić plan zagospodarowania dla tych miejscowości i proponowane przepisy nie będą wyłączać zabudowy w strefie wiatraków.

   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. Hubert
  Hubert 13 maja, 06:54

  Panie Wójcie bardzo proszę o uporządkowanie ronda na dole w Pawłowie. Rosną tam chwasty, a czy nie lepiej posadzić rabaty kwiatowe. Będzie ładnie i estetycznie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 maja, 13:57

   Witam serdecznie! Dziękuję za zgłoszenie pragnę jednak przypomnieć, iż teren ronda na dole w Pawłowie jest terenem administrowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i to w jego kompetencji leży utrzymanie obszaru ronda. Wcześniej zwracaliśmy się z prośbą o uporządkowanie tego terenu. Ponowimy naszą prośbę raz jeszcze. Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 3. mieszkanka
  mieszkanka 28 kwietnia, 17:40

  Czy najlepsi uczniowie (laureaci konkursów) zostaną jakoś wynagrodzeni w tym roku? Mam tu na myśli m.in. stypendia.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 06 maja, 13:00

   Dzień dobry.

   Corocznie w Gminie Pawłów – około 20 czerwca – organizowana jest uroczystość na której uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową lub gimnazjum i odnieśli znaczące wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz są laureatami konkursów wojewódzkich otrzymują nagrody rzeczowe.
   Poza tym chcę podkreślić, iż uczniowie mają prawo korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.
   1) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, które są wypłacane w oparciu o regulamin określony uchwałą Rady Gminy.
   2) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest min. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które jest wypłacane przez Dyrektora szkoły.

   Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
   Dyrektor szkoły działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty może udzielać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
   O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
   Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
   Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
   Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która ustala średnią ocen, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
   Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
   Reasumując stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 4. przewrażliwiona
  przewrażliwiona 12 kwietnia, 13:09

  Dzień dobry. Panie Wójcie czy jest zgodny z prawem sposób na poradzenie sobie z psami wałęsającymi się po wsiach? psy są notorycznie porzucane na na polnych drogach i pałętają się potem blisko wsi. ostatnio idąc od wsi Nowy Bostów do wsi Ambrożów widziałam 3 wielkie (wielkość „wilczura”) psy goniące jakiegoś małego kundla. Wiadomo jak psiak skończył i wiadomo co się stanie jak takie psy rzucą się np na rowerzystę a dzieci latem z rowerów nie schodzą. o kosztach wyławiania psów już słyszałam i o bezskutecznej walce także o tym gdzie psa zgłosić też wiem. Tylko cóż z tego jak pies nie stanie w miejscu i nie będzie czekał aż hycel się zjawi. Ale Panie Wójcie…. porzucanie porzucaniem a bezmyślność ludzka swoją drogą, „mądry pan gospodarz” wypuszcza psy żeby się „wylatały” i tak czasami wieczorem takich psów „wylatuje” się kilka, kilka razy widziałam psa w kawałkiem łańcucha na szyi, kartki z informacjami o mandacie dały delikatnie mówiąc „nic”. wystarczy przejechać sie Modrzewiem i Brzeziem (domy w polach). Psa nie wolno odstrzelić jak lata po polach bo grozi kara nawet więzienia, rozłożyć trutki nie wolno bo ochrona zwierząt. A ja się pytam kto wsadzi psa do więzienia jak ten pogryzie mi dziecko i czy ten pies zapłaci mojemu dziecku odszkodowanie albo i rentę? paranoja? może i paranoja ale co? czekać biernie czy na spacery i przebieżki jeździć do miasta? I tu moje pytanie – czy gmina oczywiście zgodnie z prawem może np nałożyć obowiązek czipowania psów? ale taki z porządnego zdarzenia – przychodzi kontrola z gminy i spisuje, czipuje psa? niech zapłaci właściciel? może przy okazji kontroli segregacji śmieci i szamb? a jak nie czipowanie to może chociaż porobić zdjęcia psom każde opisać i utworzyć swoisty gminny wykaz „dobytku”? Dla chcącego nic trudnego. Każdy potem pomyśli zanim wypuści takiego „niegryzącego psa” koszty kosztami a życie ludzkie? będziemy czekać aż dojdzie do tragedii? huk z zagryzionymi psami kotami i ginącymi kurami ale bezpieczeństwo dzieci niajważniejsze. jak dojdzie do tragedii będzie lament i brak winnych. Gmina się rozwija a kuleje taka pierdoła. A MOŻE MIESZKAŃCY WYPOWIEDZĄ SIĘ NA TEN TEMAT? NO COŚ W KOŃCU TRZEBA ZROBIĆ!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 14 kwietnia, 08:19

   Witam.
   Poruszyła Pani bardzo ważny i palący temat dotyczący bezdomnych, jak i zwierząt mających właścicieli, ale wałęsających się na terenie gminy Pawłów. Zgadzam się z Panią, że trudno jest obecnie przejść którąkolwiek miejscowością na terenie gminy, aby nie zauważyć biegających zwierząt poza ogrodzeniem. Codziennie są telefony dotyczące wyłapania bezdomnych, bądź teoretycznie bezdomnych zwierząt.
   Corocznie radni gminy uchwalają program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w którym to przewidziane są środki finansowe na walkę z bezdomnością. W roku bieżącym jest to kwota ok. 60 000 zł. Po odłowieniu bezdomnego zwierzęcia gmina poszukuje dla niego nowych właścicieli. Osoby, które adoptują bezdomne zwierzę maja zapewnioną darmową sterylizacje lub kastrację oraz pierwsze szczepienia.
   Ponadto gmina podejmuje kroki w kierunku ograniczenia populacji zarówno bezdomnych jak i mających opiekunów zwierząt. W latach 2012-2014 można było skorzystać z darmowej sterylizacji i kastracji zarówno psów i kotów, w trakcie której wysterylizowano ok. 270 kotów i ok. 220 psów.
   W kwestii czipowania wszystkich zwierząt znajdujących się na terenie gminy Pawłów temat ten poruszany był już niejednokrotnie, jednak budzi on nadal dużo wątpliwości. Gmina bardzo chętnie sfinansuje akcje czipowania zwierząt pod warunkiem, że obowiązek czipowania byłby powszechny. W ogromnej większości przypadków zwierzęta są bezdomne z powodu porzucenia przez właściciela. Takie sytuacje zdarzają się powszechnie szczególnie przed wakacjami każdego roku. Aby system czipowania był skuteczny to znaczy na podstawie czipa można by określić dane właściciela zwierząt to system ten musiałby być wdrożony w całym kraju. Wtedy odławiając bezpańskiego psa moglibyśmy ustalić właściciela i albo obciążyć go kosztami przechowania zwierzęcia albo zwierzę mu zwrócić. Na terenie naszej gminy mieliśmy takie sytuacje, że odłowiliśmy zwierzęta zaczipowane za które właściciele musieli zapłacić za odłów i przechowanie. W sytuacji wystąpienia wypadku drogowego z udziałem zwierzęcia czy pogryzienia, ustalenie właściciela jest niezbędne, a czip daje takie możliwości. W innym przypadku nikt do takiego psa się nie przyznaje.
   Samorządy w całym kraju od lat postulują wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów. Brak czipa byłby wykroczeniem i podlegałby ukaraniu. Taki system całkowicie rozwiązałby problem bezpańskich zwierząt. Ale rozwiązania muszą być przyjęte na szczeblu ustawy. Ustawa o ochronie zwierząt była wielokrotnie nowelizowana. Pomimo naszych starań nie wprowadzono jednak zapisów dotyczących obowiązku powszechnego znakowania zwierząt pomimo że systemy takie funkcjonują już w innych krajach europejskich.
   Póki co musimy podejmować działania doraźne polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, umieszczaniu ich w odpowiednich schroniskach i prowadzeniu akcji adopcyjnej.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • przewrażliwiona
    przewrażliwiona 16 kwietnia, 10:23

    Bardzo dziękuje za odpowiedź pozostaje mieć nadzieję że odpowiednie ministerstwo w końcu się za to weźmie i cieszę się ogromnie że gmina mogłaby sfinansować taką akcje puki co czekam na nowy program kastracji. jeszcze raz dziękuje.

    Odpowiedz na ten komentarz
 5. monika
  monika 07 kwietnia, 13:49

  Witam Panie Wójcie jestem mieszkanką Szerzaw i wielokrotnie rozmawialam z mamami innych dzieci i w nas rodziców prosilismy o to by przy naszej szkole w Szerzawach powstlo przedszkole jest duże zainteresowanie. Prosmy o wzieciej tej propozycji pod ropatrzenie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 kwietnia, 08:09

   Witam serdecznie
   W obecnej sytuacji gmina Pawłów oferuje 575 miejsc w oddziałach i punktach przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od dnia 1 września 2016 r. zostało zapisane do oddziałów i punktów przedszkolnych 176 dzieci w wieku od 3 do 4 lat oraz 251 dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Na terenie gminy istnieje jeszcze wiele wolnych miejsc w oddziałach i punktach dla dzieci w każdym wieku. Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat istnieje jeszcze 29 wolnych miejsc.
   W 2012 r. zostały utworzone, z wykorzystaniem środków UE, oddział przedszkolny „Pluszowy Niedźwiadek” oraz „ Klub dziecięcy” dla dzieci od 1 roku do 3 lat przy Szkole Podstawowej w Jadownikach.
   Celem utworzenia ww. jednostek było zabezpieczenie potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi m. in. z terenu Jadownik, Szerzaw, Brzezia, Świętomarzy, Tarczku, Jawora, Świśliny, Rzepinka.
   Utworzenie przedszkola w Szerzawach wiązałoby się z likwidacją przedszkola w Jadownikach, a to mogłoby się spotkać z protestami mieszkańców, a także ze znacznymi nakładami finansowymi powstałymi na skutek zwolnień pracowników z Jadownik.
   Likwidacja przedszkola w Jadownikach spowoduje pomniejszenie liczby dzieci w placówce, a to może w konsekwencji odbić się na dalszym funkcjonowaniu szkoły. Szkoła Podstawowa w Jadownikach osiąga corocznie wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty oraz cieszy się dużym zaufaniem w środowisku lokalnym i likwidacji jej nie byłaby wskazana.
   Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z opieki przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Jadownikach, gdzie oferujemy bardzo dobre warunki jak i zapewnimy elastyczny czas pracy dostosowany do Państwa potrzeb.
   Planujemy od dnia 01.09.2016r. aby oddział przedszkolny „Pluszowy Niedźwiadek” w Jadownikach funkcjonował 8 godzin dziennie w godzinach np. od 8.00 do 16.00 (godziny dostosujemy do potrzeb rodziców, może być np. od 7.00 do 15.00 lub od 7.30 do 15.30).
   Zwracam także uwagę że w Jadownikach funkcjonuje żłobek – „Klub dziecięcy” dla dzieci od 1 roku do 3 lat. Jest to obecnie jedyny publiczny żłobek w powiecie. Gdyby zaszła potrzeba by zostawiać dziecko wcześniej lub odbierać je później już poza godzinami pracy przedszkola to można zostawić dziecko pod opieką pań ze żłobka.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • monika
    monika 11 kwietnia, 13:00

    Witam Pana Wójta i serdecznie dziekuj za odp. Odnosnie przedszkola. Mialam na mysli przeniesc przedszkole z Lomna lub utworzyc nowe. Moze kiedys sie uda zrealizowac nasza rodzicow prosbe. Raz jeszcze dziekuje za odp w imieniu swoim i innych matek. Jest Pan konkretny i inteligenty facet i dobry gospodarz Gminy. Jestem pewna ze z naszym Radnym z Szerzaw ktory tez jest konkretny i madry facet i ma bardzo dobre opinie i dobrze sie o nim mowi na wsi bo widac ze stara sie dla naszej wsi cos zrobic wiele razem zdzialacie i bedziecie dlugo sprawowac swoje funkcje. Pozdrawiam. Monika

    Odpowiedz na ten komentarz
 6. Mieszkanka
  Mieszkanka 06 kwietnia, 21:27

  Szanowny Panie Wójcie,
  jestem mieszkanką m.Jadowniki i pragnę
  wiedzieć kiedy będzie robiona u nas kanalizacja? Jest to duża wieś i liczny elektorat, który zasługuje na odpowiednie traktowanie.
  Serdecznie pozdrawiam.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 13 kwietnia, 13:45

   Witam.
   Dla miejscowości Jadowniki został opracowany projekt techniczny kanalizacji sanitarnej. Gmina uzyskała wszelkie niezbędne uzgodnienia, w tym decyzje środowiskowe, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, uzgodnienia z drogowcami i inne. Procedura związana z uzyskaniem zgód i pozwoleń trwała prawie trzy lata. Obecnie jesteśmy gotowi pod względem dokumentacyjnym do rozpoczęcia inwestycji. Problemem jak zwykle są możliwości finansowe samorządu. W miesiącu czerwcu ma zostać ogłoszony nabór na dofinansowanie projektów kanalizacyjnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
   Problemem w naszej gminie są tzw. wskaźniki koncentracji. Polega to na tym, że inwestycja, która ma otrzymać dofinansowanie musi zapewnić co najmniej 90 dostawców ścieków (zamieszkałych osób) na 1 km sieci kanalizacyjnej. Według funduszy unijnych, taki wskaźnik zagęszczenia ludności na 1 km sieci sprawi, że budowa tej sieci będzie uzasadniona ekonomicznie. Wskaźniki te zostały wprowadzone od niedawna i nie obowiązywały przy realizacji wcześniejszych inwestycji. Niestety na terenie gminy Pawłów, ani miejscowość Jadowniki, ani inne miejscowości nie osiągają tych wskaźników. Zabudowa nie jest zwarta i są duże odległości pomiędzy poszczególnymi zabudowaniami. Jest to ogromna przeszkoda, która może spowodować, że nie dostaniemy dofinansowania do budowy kanalizacji.
   Gdyby okazało się, że ze względu na nie spełnianie wskaźników nie otrzymamy dofinansowania Unijnego to będziemy zmuszeni do realizacji kanalizacji z własnych środków lub ewentualnie z kredytów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wtedy termin realizacji inwestycji się wydłuży.
   Ścieki z miejscowości Jadowniki będą przesyłane na oczyszczalnię ścieków w Pawłowie. Dlatego w pierwszej kolejności będzie realizowana kanalizacja w miejscowości Rzepin Kolonia. Po zrealizowaniu kanalizacji w Rzepinie Kolonii gmina przystąpi do budowy kanalizacji w Jadownikach. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać żadnych dat. Bardzo wiele będzie zależeć od tego czy gmina dostanie dofinansowanie z funduszy unijnych.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 7. magda
  magda 05 kwietnia, 09:54

  witam, czy na terenie gminy działa jakieś ”schronisko” ”przechowalnia” dla wyłapanych bądź zagubionych zwierząt?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 kwietnia, 08:12

   Witam.
   W razie potrzeby gmina organizuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy Pawłów trafiają do Hotelu dla Zwierząt w Młynku przy ul. Pięknej 59, 27-230 Brody. Na terenie gminy Pawłów nie występują schroniska i hotele dla zwierząt. Odłów bezpańskich zwierząt realizowany jest wyłącznie na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy w Pawłowie.
   Gmina ponosi koszty związane z wyłapywaniem i przetrzymaniem w hotelu tylko bezdomnych zwierząt.
   W przypadku gdy zwierzę ma opiekuna koszty związane z jego ewentualnym odłowieniem bądź przetrzymaniem w schronisku (hotelu) ponosi właściciel.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 8. marcinb
  marcinb 18 marca, 19:18

  Witam,
  Została odwołana akcja rozdawania jabłek, czy wiadomo kiedy będzie wznowiona ??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 31 marca, 13:17

   Witam.
   Aktualnie trwają negocjacje w sprawie wyłonienia nowego dostawcy bezpłatnych jabłek dla mieszkańców gminy. O wyborze dostawcy i terminie wydawania jabłek poinformujemy niezwłocznie po ich zakończeniu.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 9. a.s
  a.s 17 marca, 09:35

  Szanowny Panie Wójcie,
  Pozwolę sobie zapytać o to, na jakim etapie jest sprawa uszkodzonego przepustu w m. Brzezie o którym pisałam w piśmie do Urzędu Gminy z dnia 26.02.2016. Z uzyskanych przeze mnie informacji drogą telefoniczną z pracownikiem Urzędu Gminy w dniu 14.03.2016 wynika, ze sprawa jest znana ale nie podejmowane są działania, żeby naprawić uszkodzenie. Pan poinformował mnie, ze fakt, faktem uszkodzony jest przepust ALE można go ominąć i nie jest to sprawa pilna a naprawa nastąpi „na wiosnę”, zasugerował nawet, żeby ominąć uskok, skoro wiem, ze tam jest. Ja wiem i mieszkancy wiedza ale nie tylko my tamtędy jeździmy, a sama uwaga jest bardzo mało stosowna. Pytam wiec kiedy na wiosnę? To lakoniczne stwierdzenie ma określać tydzień? Miesiąc? Rok? Na którą wiosnę? Tego nie umiał pan w słuchawce określić. Dodatkowo sposób wykonania i założenia związane z wykonaniem naprawy przedstawione przez pracownika gminy budzą poważne wątpliwości. Robota będzie trwała 2-3 godziny- jak informuje pan w słuchawce. 2-3 godziny? Hmmm…. nacięcie istniejącej nawierzchni, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka przepustu, roboty pomiarowe, wykonanie ławy fundamentowej pod przepust, zagęszczenie ławy, ustawienie przepustu, wykonanie obsypek, zageszczenie obsypek, i zasypek, odtworzenie konstrukcji nawierzchni i jej zagęszczenie. I to wszystko ma trwać 2-3 godziny? nie wspomnę już o odmuleniu choć kilku metrów istniejącego rowu melioracyjnego na którym jest przepust a co też należałoby zrobić. Pytam również kiedy i jak zostaniemy poinformowani o robotach bo oczywistym jest, ze w tym czasie nie będzie przejazdu (droga ma ~3,0m, brak możliwości ominiecia). Pan po głębokim zastanowieniu, pan odparł, ze „poinformujemy mieszkańców”. Kiedy, jak, z jakim wyprzedzeniem- nie wiadomo.
  Reasumując, kolejny raz proszę o interwencję bo z dnia na dzień sytuacja się pogarsza co stanowi duże zagrożenie dla uczestników ruchu.
  Z szacunkiem
  a.ś.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 31 marca, 13:05

   Witam serdecznie.
   W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż aktualnie trwa szacowanie koniecznych do wykonania robót, po sezonie zimowym, na drogach lokalnych na terenie gminy Pawłów.
   Pani zgłoszenie było również badane w terenie i jest zakwalifikowane do wykonania. Jednym z elementów robót do wykonania jest udrożnienie cieku pod przepustem, w taki sposób, aby obniżyć poziom wody gruntowej, co umożliwi stabilizację gruntu.
   W warunkach zimowych takich robót się nie wykonuje, przewiduję naprawę przepustu w najbliższym czasie, gdy tylko warunki gruntowe się poprawią i ustabilizują, a warunki atmosferyczne umożliwią wykonanie robót drogowych zgodnie ze sztuką.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 10. mieszkaniec
  mieszkaniec 15 marca, 14:22

  witam Panie Wójcie pisze do Pana w nastęmpującej sprawie jestem mieszkańcem wsi szerzawy i chce zadać takie pytania jak ?Jest napisane w gazetce że nikt nie skarży sie na prace farmy wiatrowej że wiatraki są ciche i nie szumią a z tego co słyszałem do gminy były składane zażalenia odnośnie pracy wiatraków. Zapraszamy Pana Wójta na szerzawy jak jest wiatr z zachodu wtedy bedzie wiadomo czy wiatraki są ciche czy głośne?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 marca, 08:44

   Witam! Wyczerpującej odpowiedzi, w tym temacie, udzieliłem już na pytanie Esteban z dnia 25 lutego 2016 roku.

   Chcę jeszcze dodać, że w ostatnią niedzielę (13 marca 2016r) było zorganizowane spotkanie ogólnowiejskie w Szkole w Szerzawach. Na spotkaniu było obecnych ok 40 osób. Zapytywałem mieszkańców czy wiatraki są w jakiś sposób dokuczliwie? Część mieszkańców twierdziła, że absolutnie nie, część że w czasie mocnego wiatru jednak je słychać.
   Dziś (17.03) w Urzędzie Gminy był mieszkaniec Szerzaw, który mieszka w odległości ok. 700 m od masztu. Jego też pytałem, czy wiatraki są uciążliwe? Odpowiedział, że w czasie silnego wiatru faktycznie słychać jakieś szumy na zewnątrz budynków. W jego opinii nie są to jednak uciążliwe hałasy.
   Jak widać zdania na ten temat są podzielone, ale przeważają zdania, że farma wiatraczna nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Jak już wcześniej pisałem nie było żadnych oficjalnych zgłoszeń do urzędu gminy dotyczących uciążliwości wiatraków. Takich zgłoszeń nie składali również radni czy sołtys.
   Postaram się pojechać na miejsce przy silniejszym wietrze i samemu posłuchać jak silne są te hałasy

   Serdecznie pozdrawiam.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Dzień dobry Panie Wójcie mam do Pana kilka pytań. Chciałabym się dowiedzieć co z połończeniem...

W ubiegłym roku zmieniliśmy ogrzewanie domu z węglowego na gazowe. Moje pytanie jest następujące: czy...

Witam serdecznie. Na początek chcę zaznaczyć, że brak planu zagospodarowania przestrzennego nie jest żadną przeszkoda...

Logowanie