pawlow.pl

Pytanie do Wójta

Pytanie do Wójta to miejsce na naszej stronie internetowej, w którym każdy mieszkaniec może zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź od Wójta Gminy Pawłów Marka Wojtasa.

Pytania można zadawać za pomocą systemu komentarzy. 

 

ZASADY!

 • Na pytania staramy się udzielać odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
 • Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 14 dni.
 • Pytania są moderowane – treści wulgarne, nieodpowiednie itp. nie będą publikowane.
 • Zadane pytanie jak i odpowiedź będą upublicznione dlatego jeżeli nadawca nie życzy sobie odpowiedzi w formie publicznej (na niniejszej podstronie) prosimy o skorzystania z innej formy kontaktu np. e-mail.

Zapraszamy do zadawania pytań!

 

565 komentarzy

 1. Omega
  Omega 16 maja, 10:09

  Dzień dobry. Chciałabym się zapytać czy to prawda, że w pobliżu farm wiatrowych w Szerzawach nie będzie można stawiać nowych domów? Takie głosy chodzą i jestem ciekawa czy to prawda czy tylko plotki.

  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 maja, 13:53

   Witam.
   Obecnie w sejmie trwają prace nad ustawą regulującą lokalizację elektrowni wiatrowych. Projekt ustawy jest aktualnie w komisjach sejmowych.
   W pierwotnym projekcie (sprzed kilku miesięcy) faktycznie wprowadzano bardzo duże ograniczenia w zabudowie mieszkaniowej przy istniejących już wiatrakach. Przeciwko takim rozwiązaniom protestowało wiele samorządów w Polsce, w tym nasza gmina. Wysłaliśmy nasze protesty do wszystkich posłów z naszego terenu, ministerstwa budownictwa i kancelarii prezydenta. Protesty gmin chyba odniosły skutek bo obecnie projekt został bardzo złagodzony. Zabudowa ma być dopuszczona pod pewnymi warunkami między innymi na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. Gminy mają mieć trzy lata na przygotowanie takich planów.
   Teren położony w sąsiedztwie wiatraków w naszej Gminie, który może być objęty ograniczeniami zabudowy obecnie nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jednak przepisy tzw. „ustawy wiatracznej” wejdą w życie to gmina niezwłocznie przystąpi do opracowania takiego planu. Póki co jednak cały czas mówimy o projekcie. Na dobra sprawę nie wiemy w jakim kształcie wejdą w życie proponowane przepisy.
   Mogę jednak zapewnić, że Gmina Pawłow wykorzysta wszelkie możliwości by możliwa była zabudowa mieszkalna w miejscowościach objętych strefą przy wiatrakach. Po ostatecznym uchwaleniu przepisów planujemy cykl spotkań z mieszkańcami w miejscowościach Szerzawy, Świślina i Tarczek. Będziemy ściśle współpracować z mieszkańcami przy opracowywaniu projektu planu. Nikt nie będzie pozostawiony bez rzetelnej informacji. Mam nadzieję, że przy właściwej współpracy uda się uchwalić plan zagospodarowania dla tych miejscowości i proponowane przepisy nie będą wyłączać zabudowy w strefie wiatraków.

   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. Hubert
  Hubert 13 maja, 06:54

  Panie Wójcie bardzo proszę o uporządkowanie ronda na dole w Pawłowie. Rosną tam chwasty, a czy nie lepiej posadzić rabaty kwiatowe. Będzie ładnie i estetycznie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 maja, 13:57

   Witam serdecznie! Dziękuję za zgłoszenie pragnę jednak przypomnieć, iż teren ronda na dole w Pawłowie jest terenem administrowanym przez Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i to w jego kompetencji leży utrzymanie obszaru ronda. Wcześniej zwracaliśmy się z prośbą o uporządkowanie tego terenu. Ponowimy naszą prośbę raz jeszcze. Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 3. mieszkanka
  mieszkanka 28 kwietnia, 17:40

  Czy najlepsi uczniowie (laureaci konkursów) zostaną jakoś wynagrodzeni w tym roku? Mam tu na myśli m.in. stypendia.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 06 maja, 13:00

   Dzień dobry.

   Corocznie w Gminie Pawłów – około 20 czerwca – organizowana jest uroczystość na której uczniowie, którzy kończą szkołę podstawową lub gimnazjum i odnieśli znaczące wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty i egzaminie gimnazjalnym oraz są laureatami konkursów wojewódzkich otrzymują nagrody rzeczowe.
   Poza tym chcę podkreślić, iż uczniowie mają prawo korzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym albo motywacyjnym.
   1) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny, które są wypłacane w oparciu o regulamin określony uchwałą Rady Gminy.
   2) Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest min. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, które jest wypłacane przez Dyrektora szkoły.

   Uczniowi może być przyznana jednocześnie pomoc materialna o charakterze socjalnym i motywacyjnym.

   Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
   Dyrektor szkoły działając w oparciu o ustawę o systemie oświaty może udzielać uczniowi stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.
   O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu (semestru) nauki w danym typie szkoły.
   Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki.
   Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły podstawowej.
   Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną, która ustala średnią ocen, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie (semestrze).
   Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
   Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.
   Reasumując stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 4. przewrażliwiona
  przewrażliwiona 12 kwietnia, 13:09

  Dzień dobry. Panie Wójcie czy jest zgodny z prawem sposób na poradzenie sobie z psami wałęsającymi się po wsiach? psy są notorycznie porzucane na na polnych drogach i pałętają się potem blisko wsi. ostatnio idąc od wsi Nowy Bostów do wsi Ambrożów widziałam 3 wielkie (wielkość „wilczura”) psy goniące jakiegoś małego kundla. Wiadomo jak psiak skończył i wiadomo co się stanie jak takie psy rzucą się np na rowerzystę a dzieci latem z rowerów nie schodzą. o kosztach wyławiania psów już słyszałam i o bezskutecznej walce także o tym gdzie psa zgłosić też wiem. Tylko cóż z tego jak pies nie stanie w miejscu i nie będzie czekał aż hycel się zjawi. Ale Panie Wójcie…. porzucanie porzucaniem a bezmyślność ludzka swoją drogą, „mądry pan gospodarz” wypuszcza psy żeby się „wylatały” i tak czasami wieczorem takich psów „wylatuje” się kilka, kilka razy widziałam psa w kawałkiem łańcucha na szyi, kartki z informacjami o mandacie dały delikatnie mówiąc „nic”. wystarczy przejechać sie Modrzewiem i Brzeziem (domy w polach). Psa nie wolno odstrzelić jak lata po polach bo grozi kara nawet więzienia, rozłożyć trutki nie wolno bo ochrona zwierząt. A ja się pytam kto wsadzi psa do więzienia jak ten pogryzie mi dziecko i czy ten pies zapłaci mojemu dziecku odszkodowanie albo i rentę? paranoja? może i paranoja ale co? czekać biernie czy na spacery i przebieżki jeździć do miasta? I tu moje pytanie – czy gmina oczywiście zgodnie z prawem może np nałożyć obowiązek czipowania psów? ale taki z porządnego zdarzenia – przychodzi kontrola z gminy i spisuje, czipuje psa? niech zapłaci właściciel? może przy okazji kontroli segregacji śmieci i szamb? a jak nie czipowanie to może chociaż porobić zdjęcia psom każde opisać i utworzyć swoisty gminny wykaz „dobytku”? Dla chcącego nic trudnego. Każdy potem pomyśli zanim wypuści takiego „niegryzącego psa” koszty kosztami a życie ludzkie? będziemy czekać aż dojdzie do tragedii? huk z zagryzionymi psami kotami i ginącymi kurami ale bezpieczeństwo dzieci niajważniejsze. jak dojdzie do tragedii będzie lament i brak winnych. Gmina się rozwija a kuleje taka pierdoła. A MOŻE MIESZKAŃCY WYPOWIEDZĄ SIĘ NA TEN TEMAT? NO COŚ W KOŃCU TRZEBA ZROBIĆ!

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 14 kwietnia, 08:19

   Witam.
   Poruszyła Pani bardzo ważny i palący temat dotyczący bezdomnych, jak i zwierząt mających właścicieli, ale wałęsających się na terenie gminy Pawłów. Zgadzam się z Panią, że trudno jest obecnie przejść którąkolwiek miejscowością na terenie gminy, aby nie zauważyć biegających zwierząt poza ogrodzeniem. Codziennie są telefony dotyczące wyłapania bezdomnych, bądź teoretycznie bezdomnych zwierząt.
   Corocznie radni gminy uchwalają program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w którym to przewidziane są środki finansowe na walkę z bezdomnością. W roku bieżącym jest to kwota ok. 60 000 zł. Po odłowieniu bezdomnego zwierzęcia gmina poszukuje dla niego nowych właścicieli. Osoby, które adoptują bezdomne zwierzę maja zapewnioną darmową sterylizacje lub kastrację oraz pierwsze szczepienia.
   Ponadto gmina podejmuje kroki w kierunku ograniczenia populacji zarówno bezdomnych jak i mających opiekunów zwierząt. W latach 2012-2014 można było skorzystać z darmowej sterylizacji i kastracji zarówno psów i kotów, w trakcie której wysterylizowano ok. 270 kotów i ok. 220 psów.
   W kwestii czipowania wszystkich zwierząt znajdujących się na terenie gminy Pawłów temat ten poruszany był już niejednokrotnie, jednak budzi on nadal dużo wątpliwości. Gmina bardzo chętnie sfinansuje akcje czipowania zwierząt pod warunkiem, że obowiązek czipowania byłby powszechny. W ogromnej większości przypadków zwierzęta są bezdomne z powodu porzucenia przez właściciela. Takie sytuacje zdarzają się powszechnie szczególnie przed wakacjami każdego roku. Aby system czipowania był skuteczny to znaczy na podstawie czipa można by określić dane właściciela zwierząt to system ten musiałby być wdrożony w całym kraju. Wtedy odławiając bezpańskiego psa moglibyśmy ustalić właściciela i albo obciążyć go kosztami przechowania zwierzęcia albo zwierzę mu zwrócić. Na terenie naszej gminy mieliśmy takie sytuacje, że odłowiliśmy zwierzęta zaczipowane za które właściciele musieli zapłacić za odłów i przechowanie. W sytuacji wystąpienia wypadku drogowego z udziałem zwierzęcia czy pogryzienia, ustalenie właściciela jest niezbędne, a czip daje takie możliwości. W innym przypadku nikt do takiego psa się nie przyznaje.
   Samorządy w całym kraju od lat postulują wprowadzenie obowiązku czipowania psów i kotów. Brak czipa byłby wykroczeniem i podlegałby ukaraniu. Taki system całkowicie rozwiązałby problem bezpańskich zwierząt. Ale rozwiązania muszą być przyjęte na szczeblu ustawy. Ustawa o ochronie zwierząt była wielokrotnie nowelizowana. Pomimo naszych starań nie wprowadzono jednak zapisów dotyczących obowiązku powszechnego znakowania zwierząt pomimo że systemy takie funkcjonują już w innych krajach europejskich.
   Póki co musimy podejmować działania doraźne polegające na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt, umieszczaniu ich w odpowiednich schroniskach i prowadzeniu akcji adopcyjnej.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • przewrażliwiona
    przewrażliwiona 16 kwietnia, 10:23

    Bardzo dziękuje za odpowiedź pozostaje mieć nadzieję że odpowiednie ministerstwo w końcu się za to weźmie i cieszę się ogromnie że gmina mogłaby sfinansować taką akcje puki co czekam na nowy program kastracji. jeszcze raz dziękuje.

    Odpowiedz na ten komentarz
 5. monika
  monika 07 kwietnia, 13:49

  Witam Panie Wójcie jestem mieszkanką Szerzaw i wielokrotnie rozmawialam z mamami innych dzieci i w nas rodziców prosilismy o to by przy naszej szkole w Szerzawach powstlo przedszkole jest duże zainteresowanie. Prosmy o wzieciej tej propozycji pod ropatrzenie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 kwietnia, 08:09

   Witam serdecznie
   W obecnej sytuacji gmina Pawłów oferuje 575 miejsc w oddziałach i punktach przedszkolnych dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Od dnia 1 września 2016 r. zostało zapisane do oddziałów i punktów przedszkolnych 176 dzieci w wieku od 3 do 4 lat oraz 251 dzieci w wieku od 5 do 6 lat. Na terenie gminy istnieje jeszcze wiele wolnych miejsc w oddziałach i punktach dla dzieci w każdym wieku. Dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat istnieje jeszcze 29 wolnych miejsc.
   W 2012 r. zostały utworzone, z wykorzystaniem środków UE, oddział przedszkolny „Pluszowy Niedźwiadek” oraz „ Klub dziecięcy” dla dzieci od 1 roku do 3 lat przy Szkole Podstawowej w Jadownikach.
   Celem utworzenia ww. jednostek było zabezpieczenie potrzeb rodziców w zakresie zapewnienia opieki nad dziećmi m. in. z terenu Jadownik, Szerzaw, Brzezia, Świętomarzy, Tarczku, Jawora, Świśliny, Rzepinka.
   Utworzenie przedszkola w Szerzawach wiązałoby się z likwidacją przedszkola w Jadownikach, a to mogłoby się spotkać z protestami mieszkańców, a także ze znacznymi nakładami finansowymi powstałymi na skutek zwolnień pracowników z Jadownik.
   Likwidacja przedszkola w Jadownikach spowoduje pomniejszenie liczby dzieci w placówce, a to może w konsekwencji odbić się na dalszym funkcjonowaniu szkoły. Szkoła Podstawowa w Jadownikach osiąga corocznie wysokie wyniki w sprawdzianie szóstoklasisty oraz cieszy się dużym zaufaniem w środowisku lokalnym i likwidacji jej nie byłaby wskazana.
   Serdecznie zapraszamy Państwa do korzystania z opieki przedszkolnej w Szkole Podstawowej w Jadownikach, gdzie oferujemy bardzo dobre warunki jak i zapewnimy elastyczny czas pracy dostosowany do Państwa potrzeb.
   Planujemy od dnia 01.09.2016r. aby oddział przedszkolny „Pluszowy Niedźwiadek” w Jadownikach funkcjonował 8 godzin dziennie w godzinach np. od 8.00 do 16.00 (godziny dostosujemy do potrzeb rodziców, może być np. od 7.00 do 15.00 lub od 7.30 do 15.30).
   Zwracam także uwagę że w Jadownikach funkcjonuje żłobek – „Klub dziecięcy” dla dzieci od 1 roku do 3 lat. Jest to obecnie jedyny publiczny żłobek w powiecie. Gdyby zaszła potrzeba by zostawiać dziecko wcześniej lub odbierać je później już poza godzinami pracy przedszkola to można zostawić dziecko pod opieką pań ze żłobka.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • monika
    monika 11 kwietnia, 13:00

    Witam Pana Wójta i serdecznie dziekuj za odp. Odnosnie przedszkola. Mialam na mysli przeniesc przedszkole z Lomna lub utworzyc nowe. Moze kiedys sie uda zrealizowac nasza rodzicow prosbe. Raz jeszcze dziekuje za odp w imieniu swoim i innych matek. Jest Pan konkretny i inteligenty facet i dobry gospodarz Gminy. Jestem pewna ze z naszym Radnym z Szerzaw ktory tez jest konkretny i madry facet i ma bardzo dobre opinie i dobrze sie o nim mowi na wsi bo widac ze stara sie dla naszej wsi cos zrobic wiele razem zdzialacie i bedziecie dlugo sprawowac swoje funkcje. Pozdrawiam. Monika

    Odpowiedz na ten komentarz
 6. Mieszkanka
  Mieszkanka 06 kwietnia, 21:27

  Szanowny Panie Wójcie,
  jestem mieszkanką m.Jadowniki i pragnę
  wiedzieć kiedy będzie robiona u nas kanalizacja? Jest to duża wieś i liczny elektorat, który zasługuje na odpowiednie traktowanie.
  Serdecznie pozdrawiam.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 13 kwietnia, 13:45

   Witam.
   Dla miejscowości Jadowniki został opracowany projekt techniczny kanalizacji sanitarnej. Gmina uzyskała wszelkie niezbędne uzgodnienia, w tym decyzje środowiskowe, decyzje o ustaleniu warunków zabudowy, uzgodnienia z drogowcami i inne. Procedura związana z uzyskaniem zgód i pozwoleń trwała prawie trzy lata. Obecnie jesteśmy gotowi pod względem dokumentacyjnym do rozpoczęcia inwestycji. Problemem jak zwykle są możliwości finansowe samorządu. W miesiącu czerwcu ma zostać ogłoszony nabór na dofinansowanie projektów kanalizacyjnych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
   Problemem w naszej gminie są tzw. wskaźniki koncentracji. Polega to na tym, że inwestycja, która ma otrzymać dofinansowanie musi zapewnić co najmniej 90 dostawców ścieków (zamieszkałych osób) na 1 km sieci kanalizacyjnej. Według funduszy unijnych, taki wskaźnik zagęszczenia ludności na 1 km sieci sprawi, że budowa tej sieci będzie uzasadniona ekonomicznie. Wskaźniki te zostały wprowadzone od niedawna i nie obowiązywały przy realizacji wcześniejszych inwestycji. Niestety na terenie gminy Pawłów, ani miejscowość Jadowniki, ani inne miejscowości nie osiągają tych wskaźników. Zabudowa nie jest zwarta i są duże odległości pomiędzy poszczególnymi zabudowaniami. Jest to ogromna przeszkoda, która może spowodować, że nie dostaniemy dofinansowania do budowy kanalizacji.
   Gdyby okazało się, że ze względu na nie spełnianie wskaźników nie otrzymamy dofinansowania Unijnego to będziemy zmuszeni do realizacji kanalizacji z własnych środków lub ewentualnie z kredytów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wtedy termin realizacji inwestycji się wydłuży.
   Ścieki z miejscowości Jadowniki będą przesyłane na oczyszczalnię ścieków w Pawłowie. Dlatego w pierwszej kolejności będzie realizowana kanalizacja w miejscowości Rzepin Kolonia. Po zrealizowaniu kanalizacji w Rzepinie Kolonii gmina przystąpi do budowy kanalizacji w Jadownikach. Na dzień dzisiejszy nie jestem w stanie podać żadnych dat. Bardzo wiele będzie zależeć od tego czy gmina dostanie dofinansowanie z funduszy unijnych.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 7. magda
  magda 05 kwietnia, 09:54

  witam, czy na terenie gminy działa jakieś ”schronisko” ”przechowalnia” dla wyłapanych bądź zagubionych zwierząt?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 kwietnia, 08:12

   Witam.
   W razie potrzeby gmina organizuje wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Bezdomne zwierzęta odłowione z terenu gminy Pawłów trafiają do Hotelu dla Zwierząt w Młynku przy ul. Pięknej 59, 27-230 Brody. Na terenie gminy Pawłów nie występują schroniska i hotele dla zwierząt. Odłów bezpańskich zwierząt realizowany jest wyłącznie na zgłoszenie pracownika Urzędu Gminy w Pawłowie.
   Gmina ponosi koszty związane z wyłapywaniem i przetrzymaniem w hotelu tylko bezdomnych zwierząt.
   W przypadku gdy zwierzę ma opiekuna koszty związane z jego ewentualnym odłowieniem bądź przetrzymaniem w schronisku (hotelu) ponosi właściciel.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 8. marcinb
  marcinb 18 marca, 19:18

  Witam,
  Została odwołana akcja rozdawania jabłek, czy wiadomo kiedy będzie wznowiona ??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 31 marca, 13:17

   Witam.
   Aktualnie trwają negocjacje w sprawie wyłonienia nowego dostawcy bezpłatnych jabłek dla mieszkańców gminy. O wyborze dostawcy i terminie wydawania jabłek poinformujemy niezwłocznie po ich zakończeniu.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 9. a.s
  a.s 17 marca, 09:35

  Szanowny Panie Wójcie,
  Pozwolę sobie zapytać o to, na jakim etapie jest sprawa uszkodzonego przepustu w m. Brzezie o którym pisałam w piśmie do Urzędu Gminy z dnia 26.02.2016. Z uzyskanych przeze mnie informacji drogą telefoniczną z pracownikiem Urzędu Gminy w dniu 14.03.2016 wynika, ze sprawa jest znana ale nie podejmowane są działania, żeby naprawić uszkodzenie. Pan poinformował mnie, ze fakt, faktem uszkodzony jest przepust ALE można go ominąć i nie jest to sprawa pilna a naprawa nastąpi „na wiosnę”, zasugerował nawet, żeby ominąć uskok, skoro wiem, ze tam jest. Ja wiem i mieszkancy wiedza ale nie tylko my tamtędy jeździmy, a sama uwaga jest bardzo mało stosowna. Pytam wiec kiedy na wiosnę? To lakoniczne stwierdzenie ma określać tydzień? Miesiąc? Rok? Na którą wiosnę? Tego nie umiał pan w słuchawce określić. Dodatkowo sposób wykonania i założenia związane z wykonaniem naprawy przedstawione przez pracownika gminy budzą poważne wątpliwości. Robota będzie trwała 2-3 godziny- jak informuje pan w słuchawce. 2-3 godziny? Hmmm…. nacięcie istniejącej nawierzchni, rozbiórka konstrukcji, rozbiórka przepustu, roboty pomiarowe, wykonanie ławy fundamentowej pod przepust, zagęszczenie ławy, ustawienie przepustu, wykonanie obsypek, zageszczenie obsypek, i zasypek, odtworzenie konstrukcji nawierzchni i jej zagęszczenie. I to wszystko ma trwać 2-3 godziny? nie wspomnę już o odmuleniu choć kilku metrów istniejącego rowu melioracyjnego na którym jest przepust a co też należałoby zrobić. Pytam również kiedy i jak zostaniemy poinformowani o robotach bo oczywistym jest, ze w tym czasie nie będzie przejazdu (droga ma ~3,0m, brak możliwości ominiecia). Pan po głębokim zastanowieniu, pan odparł, ze „poinformujemy mieszkańców”. Kiedy, jak, z jakim wyprzedzeniem- nie wiadomo.
  Reasumując, kolejny raz proszę o interwencję bo z dnia na dzień sytuacja się pogarsza co stanowi duże zagrożenie dla uczestników ruchu.
  Z szacunkiem
  a.ś.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 31 marca, 13:05

   Witam serdecznie.
   W odpowiedzi na Pani zapytanie informuję, iż aktualnie trwa szacowanie koniecznych do wykonania robót, po sezonie zimowym, na drogach lokalnych na terenie gminy Pawłów.
   Pani zgłoszenie było również badane w terenie i jest zakwalifikowane do wykonania. Jednym z elementów robót do wykonania jest udrożnienie cieku pod przepustem, w taki sposób, aby obniżyć poziom wody gruntowej, co umożliwi stabilizację gruntu.
   W warunkach zimowych takich robót się nie wykonuje, przewiduję naprawę przepustu w najbliższym czasie, gdy tylko warunki gruntowe się poprawią i ustabilizują, a warunki atmosferyczne umożliwią wykonanie robót drogowych zgodnie ze sztuką.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 10. mieszkaniec
  mieszkaniec 15 marca, 14:22

  witam Panie Wójcie pisze do Pana w nastęmpującej sprawie jestem mieszkańcem wsi szerzawy i chce zadać takie pytania jak ?Jest napisane w gazetce że nikt nie skarży sie na prace farmy wiatrowej że wiatraki są ciche i nie szumią a z tego co słyszałem do gminy były składane zażalenia odnośnie pracy wiatraków. Zapraszamy Pana Wójta na szerzawy jak jest wiatr z zachodu wtedy bedzie wiadomo czy wiatraki są ciche czy głośne?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 marca, 08:44

   Witam! Wyczerpującej odpowiedzi, w tym temacie, udzieliłem już na pytanie Esteban z dnia 25 lutego 2016 roku.

   Chcę jeszcze dodać, że w ostatnią niedzielę (13 marca 2016r) było zorganizowane spotkanie ogólnowiejskie w Szkole w Szerzawach. Na spotkaniu było obecnych ok 40 osób. Zapytywałem mieszkańców czy wiatraki są w jakiś sposób dokuczliwie? Część mieszkańców twierdziła, że absolutnie nie, część że w czasie mocnego wiatru jednak je słychać.
   Dziś (17.03) w Urzędzie Gminy był mieszkaniec Szerzaw, który mieszka w odległości ok. 700 m od masztu. Jego też pytałem, czy wiatraki są uciążliwe? Odpowiedział, że w czasie silnego wiatru faktycznie słychać jakieś szumy na zewnątrz budynków. W jego opinii nie są to jednak uciążliwe hałasy.
   Jak widać zdania na ten temat są podzielone, ale przeważają zdania, że farma wiatraczna nie jest uciążliwa dla mieszkańców. Jak już wcześniej pisałem nie było żadnych oficjalnych zgłoszeń do urzędu gminy dotyczących uciążliwości wiatraków. Takich zgłoszeń nie składali również radni czy sołtys.
   Postaram się pojechać na miejsce przy silniejszym wietrze i samemu posłuchać jak silne są te hałasy

   Serdecznie pozdrawiam.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 11. Kowalski
  Kowalski 14 marca, 13:37

  Ostatnio pojawił się program „Innowacyjna Gmina” organizowany przez firmę InPost.

  Gmina może uzyskać dzięki niemu bezpłatnie paczkomat na terenie gminy. Przedstawiciel Gminy musi wyrazić taką chęć na stronie www firmy InPost.

  Czy nasza Gmina planuje zgłosić chęć uzyskania paczkomatu?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 marca, 08:41

   Dzień dobry!

   Dziękuję za propozycję. Rozważymy taką możliwość.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Kasia
    Kasia 17 marca, 14:47

    Byłoby świetnie gdyby paczkomat znalazł się na terenie naszej gminy. Mieszkańcom ułatwiłoby to odbieranie oraz nadawanie paczek – najbliższy paczkomat obecnie w Starachowicach i czasami trzeba specjalnie jeździć. Z kolei nie każdy ma możliwość korzystać z tradycyjnej poczty lub firm kurierskich bo nikogo nie ma w tych godzinach w domu.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Miki
   Miki 21 marca, 17:53

   Tak, chcemy paczkomat w naszej w gminie!!! 🙂 na pewno znajdzie się jakieś miejsce

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Kowalski
   Kowalski 23 marca, 09:01

   Cytuję:
   „Ponadto pierwszych 20 gmin, które zdecydują się na podjęcie współpracy, otrzymają dodatkowo zestawy komputerowe dla urzędu lub lokalnej szkoły.”

   Być może jeszcze zdążymy bo program wystartował na początku marca

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 marca, 12:38

   Witam ponownie! Aktualnie trwają rozmowy z firmą InPost. Po wstępnych rozmowach telefonicznych jest duża szansa, iż paczkomat pojawi się w naszej gminie. Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 13 maja, 10:08

   Witam ponownie!
   W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź w sprawie paczkomatu, cytuję: „Z żalem informuję, że ze względu na duże zainteresowanie projektem Innowacyjna Gmina nie mamy w tej chwili możliwości ustawienia u Państwa naszego paczkomatu. Jestem przekonany, że gdy zaspokojone zostaną potrzeby większych gmin będziemy mogli powrócić do rozpoczętych rozmów”. Dziwi nieco argumentacja firmy InPost, ale decyzja leży po ich stronie.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Kowalski
    Kowalski 14 maja, 14:36

    Trudno, ich strata. Sądzę, że Gmina Pawłów dałaby możliwość firmie InPost zdobyć nowe rynki, przecież nasza gmina nie należy do małych a dużo osób nie miało jeszcze możliwości skorzystania z paczkomatów. Jak to mówią „przyjdzie koza do woza” bez urazy dla firmy InPost jeśli ktoś to będzie czytał 🙂

    Odpowiedz na ten komentarz
 12. Gałka
  Gałka 04 marca, 14:36

  Witam Panie Wójcie, chciałabym zapytać czy jest możliwość podjęcia wolontariatu w Urzędzie Gminy Pawłów?

  Odpowiedz na ten komentarz
 13. Esteban
  Esteban 25 lutego, 18:08

  Witam. W kronice pawłowskiej pięknie opisał pan zalety wiatraków i dodał pan, że nie słyszał jeszcze narzekań na tę inwestycje. Po pierwsze nie mógł pan ich słyszeć ponieważ nikt nigdy nie zapytał mieszkańców o to czy się zgadzają i czy mają jakieś zastrzeżenia, wszystko zostało „załatwione po kryjomu”. wiatraki nie są tak ciche jak pan to opisał, w dni kiedy jest mgła, duża wilgotność, słychać je z bardzo daleka. dodatkowo przez cały poprzedni rok mieszkańcy musieli zmagać się z setkami tirów i maszyn budowlanych, które utrudniały codzienne życie. Powiedział pan, że na wiatrakach skorzystali mieszkańcy Szerzaw, proszę pamiętać mieszkańcy to nie tylko pięć osób u których są wiatraki. Jeśli pan wcześniej nie słyszał narzekań to teraz ma pan okazję.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 29 lutego, 12:21

   Dzień Dobry.

   Odpowiadając na pytanie dotyczące uzgodnienia lokalizacji farmy wiatracznej chcę przypomnieć, że procedura związana z lokalizacją farmy trwała ok. 8 lat. W pierwszej kolejności firma Gestamp – Wind przygotowała wstępne lokalizacje i dokonywała uzgodnień z mieszkańcami. Twierdzenie, że mieszkańcy Szerzaw nie wiedzieli o lokalizacji farmy jest absolutnie nieprawdziwe. Na terenie wsi odbyło się co najmniej kilka zebrań, w których uczestniczyli mieszkańcy. Pierwsze spotkania i konsultacje z mieszkańcami odbyły się w 2008 roku. Następnie uzgadniano lokalizacje masztów z turbinami oraz lokalizację dróg wewnętrznych. Farma zaprojektowana jest w ten sposób, że drogi dojazdowe do wiatraków przechodzą w poprzek prywatnych działek prawie wszystkich mieszkańców tzw. Starych Szerzaw, a każdy z masztów zlokalizowany jest na dwóch sąsiadujących działkach. Do tego dochodzą kable odprowadzające energię z wiatraków do Głównego Punktu Zasilania w Rzepinie Pierwszym. Kable te w dużej części położone są na nieruchomościach prywatnych na podstawie zawartych z mieszkańcami umów dzierżawy. Osób, które w jakiejś formie przeznaczyły swoje nieruchomości na cele farmy wiatracznej (kable, maszty, drogi itp.) jest co najmniej kilkaset, a nie pięć.

   Zwracam także uwagę, że gmina zdecydowała się przeprowadzić pełną procedurę uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectwa Szerzawy. W większości przypadków w Polsce farmy wiatraczne budowane są na podstawie tzw. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Moim zdaniem taka formuła nie zapewnia mieszkańcom odpowiednich uprawnień przy planowaniu inwestycji. Dlatego na naszym terenie została przeprowadzona pełna procedura związana z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Szerzawy. Procedura uchwalania planu znacznie zwiększa udział mieszkańców w planowaniu inwestycji i sprawia, że informacja o farmie powinna trafić do wszystkich zainteresowanych mieszkańców sołectwa. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego została podjęta przez Radę Gminy 21 stycznia 2010 roku, a więc ponad 6 lat temu.

   Przypominam, że w postępowaniu w sprawie lokalizacji farmy wiatracznej uczestniczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach. Dla inwestycji została wydana decyzja środowiskowa, opracowano raport oddziaływania na środowisko, a wszystkie etapy postępowania uzgadniano w RDOŚ w Kielcach. W decyzji środowiskowej określono normy hałasu, minimalną odległość od budynków, układ komunikacyjny itp. Informacje o wydanych decyzjach były publikowane na stronach internetowych oraz w formie obwieszczeń na terenie wsi.

   W związku z powyższym twierdzenie, że mieszkańcy nie wiedzieli o inwestycji lub że cokolwiek zostało załatwione „po kryjomu” jest absolutnie bezpodstawne. Tak może sądzić tylko osoba z zewnątrz, która nie ma wiele wspólnego z lokalnym środowiskiem Szerzaw. Przy lokalizacji inwestycji zostały dopełnione wszystkie wymagane procedury a gmina udostępniała wszelkie informacje każdemu zainteresowanemu mieszkańcowi.

   Myślę, że w sprawie wiatraków powinni wypowiadać się najbardziej zainteresowani czyli mieszkańcy Szerzaw. Jak dotąd, ani na zebraniach wiejskich, ani poprzez radnych czy sołtysów nikt z mieszkańców nie wnosił sprzeciwu co do funkcjonowania farmy wiatracznej.

   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • mieszkanka szerzaw
    mieszkanka szerzaw 15 marca, 19:52

    Witam Panie Wójcie chciałabym się dowiedzieć jak duże szanse są na to że wejdą przepisy w sprawie zakazu budowy domu w obrębie farmy wiatrowej i kiedy miało by to miejsce ponieważ złożyłam już wniosek o warunki zabudowy i nie wiem co dalej robić czy zdąże wszystko załatwić .

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Marek Wojtas
     Marek Wojtas 17 marca, 08:38

     Witam!

     W prasie i mediach publicznych pojawiają się informacje strony rządowej o projekcie ustawy „o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych”. Na Pani pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć, kiedy i w jakim ostatecznym kształcie ustawa ta zostanie przez Sejm i Senat RP uchwalona i czy przez Pana Prezydenta zostanie podpisana.

     Zapisy tego projektu ustawy są bardziej restrykcyjne od znanych i obowiązujących w tym zakresie przy realizacji farmy wiatrowej w Szerzawach.

     Gmina przeciwstawia się zapisom tego projektu. Przesłałem pisma do wszystkich parlamentarzystów z terenu województwa świętokrzyskiego dzieląc się obawami przy wejściu ustawy w wersji określonej w projekcie tej ustawy.

     Pozdrawiam serdecznie.

     Odpowiedz na ten komentarz
 14. Filip
  Filip 21 lutego, 21:37

  Witam. W związku z organizowanym turniejem w piłkę siatkową, może by tak zoorganizować podobny turniej w piłkę nożną na nowym boisku „Orlik” w Chybicach. Pozdrawiam serdecznie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 26 lutego, 11:58

   Dzień dobry.
   Corocznie organizujemy rozgrywki w piłkę nożną dla amatorów w formie Gminnej Ligi Amatorskiej. Rozgrywki odbywają się w wakacje. W 2016r. rozgrywki rozpoczną się prawdopodobnie pod koniec czerwca na naszym boisku gminnym. W bieżącym roku do rozgrywek zostało zgłoszonych siedem drużyn. Organizacją rozgrywek ligi amatorskiej zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji. Zapisy do rozgrywek i wszelkie sprawy organizacyjne prowadzi pan Czesław Rybka tel. – 41 272 18 78.
   Istnieje także możliwość zorganizowania jednorazowego turnieju w piłkę nożną na boisku w Chybicach. Ze względu na rozmiar boiska turniej ten byłby przeznaczony dla mniej licznych drużyn. Myślę że najlepszy termin na taki turniej to wrzesień. O szczegółach poinformujemy na stronach internetowych i w prasie lokalnej.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 15. magda
  magda 20 lutego, 23:02

  witam, pytanie odnośnie budowy kanalizacji podobno studzienki czy też przyłącza mają być prowadzone wzdłuż drogi, czyli mniej więcej pośrodku nawierzchni… czy to prawda czy zwykłe wiejskie plotki? czy będzie rozwalona droga? nie to że jestem przeciwna ale chciałabym wiedzieć gdyż z kilku powodów jest to dla mnie ważne.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • magda
   magda 25 lutego, 14:24

   chodzi o wieś Nowy Bostów, gdzieś mi to zniknęło w pytaniu.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 26 lutego, 11:56

   Dzień dobry.

   Projekt kanalizacji w miejscowości Bostów został wstępnie opracowany i obecnie trwa procedura uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej projektanci uzgadniali trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej z właścicielami posesji. Miejsce przyłączenia do domu, lokalizacji studzienki i przebiegu sieci kanalizacyjnej przez posesję zawsze były uzgadniane z właścicielami nieruchomości.
   W Bostowie nowym kanalizacja sanitarna przebiega generalnie za pasem zabudowy. Przyłącza kanalizacyjne prowadzone będą przeciskami pod drogą. Jednak w kilku miejscach kanalizacja została zaprojektowana w pasie drogowym. Chodzi o ciąg kanalizacji pomiędzy posesjami od nr 33 do nr 41. Odcinek ten stanowi mniej niż 10% ogólnej długości sieci kanalizacyjnej. Chcę jednak zaznaczyć, że jeżeli kanalizacja będzie na jakimś odcinku prowadzona w drodze gminnej to po ułożeniu rur droga będzie naprawiona w ramach prowadzonej inwestycji.
   Jeżeli jest pani zainteresowana ustaleniem przebiegu trasy kanalizacji na jakimś konkretnym odcinku to zapraszam do Urzędu. Będziemy mogli pokazać planowany przebieg sieci.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 16. bob budowniczy
  bob budowniczy 20 lutego, 19:53

  Panie Wójcie gdzie można oddawać odpady budowlane, żeby nie zaśmiecać okolicy

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 26 lutego, 11:31

   Witam.
   W 2016 roku mieszkańcy gminy Pawłów będą mogli oddać odpady remontowo-budowlane do specjalnych kontenerów ustawionych w dziesięciu punktach na terenie naszej gminy. Odpady zostaną odebrane z poszczególnych miejscowości według określonych terminów. Podkreślić należy, że podobnie jak w poprzednim roku również w tym planujemy bezpłatną zbiórkę odpadów izolacyjnych takich jak: styropian, wełna, papa itp.

   W roku bieżącym rozpoczęliśmy procedurę mającą na celu budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOKu, gdzie mieszkańcy naszej gminy będą mogli bezpłatnie przez cały rok dostarczyć takie odpady jak: zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe. Odpady do PSZOKu najwcześniej będzie można oddać w 2017 roku.

   Harmonogram zbiórki odpadów budowlanych:
   1. Remiza OSP w Ambrożowie: Ambrożów, Trzeszków, Wieloborowice, Pokrzywnica, Nowy Jawor, Stary Jawor – odbiór w dniu 6 października 2016 r.
   2. Plac obok boiska w Chybicach: Chybice, Nowy Bostów, Stary Bostów, Nieczulice – odbiór w dniu 6 października 2016 r.
   3. Remiza OSP w Brzeziu: Brzezie, Wawrzeńczyce – odbiór w dniu 6 października 2016 r.
   4. Plac GS w Grabkowie: Grabków, Łomno, Krajków, Modrzewie – odbiór w dniu 20 października 2016 r.
   5. Plac obok starego ośrodka zdrowia w Kałkowie: Dąbrowa, Kałków, Godów, Szeligi – odbiór w dniu 20 października 2016 r.
   6. Plac za remizą OSP w Pawłowie: Pawłów, Bukówka, Zbrza, Warszówek – odbiór w dniu 20 października 2016 r.
   7. Remiza OSP w Radkowicach: Radkowice, Radkowice-Kolonia, Bronkowice, Świślina – odbiór w dniu 18 listopada 2016 r.
   8. Plac przy cmentarzu w Rzepinie Drugim: Rzepin Drugi, Rzepin Pierwszy, Rzepin-Kolonia – odbiór w dniu 18 listopada 2016 r.
   9. Plac przy ośrodku zdrowia w Szerzawach: Szerzawy, Jadowniki, Rzepinek – odbiór w dniu 24 listopada 2016 r.
   10. Remiza OSP w Tarczku: Tarczek Górny, Tarczek Dolny, Świętomarz – odbiór w dniu 24 listopada 2016 r.
   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 17. Kucharczyk
  Kucharczyk 18 lutego, 13:00

  Witam
  W roku 2015 odpytywałem Pana odnośnie przewodów zamontowanych w miejscowości Warszówek i uzyskałem informacje, że jest to internet światłowodowy, oraz że można się kontaktować z dwoma firmami za to odpowiedzialnymi – UNINET ze Skarżyska oraz INTB z Bodzentyna. Niezwłocznie skontaktowałem się przedstawicielami tych firm i uzyskałem informację, że muszą sprawdzić możliwość podłączenia(Uninet) do sieci światłowodowej oraz, że na razie nie jest to możliwe (INTB) oraz żeby pytać po nowym roku. W ostatnich tygodniach ponownie skontaktowałem się z obiema firmami i uzyskałem informację w dniu 18.02, że nie zostało to uwzględnione w projekcie, za który oni nie odpowiadali a został im tylko przekazany do wykonania i dlatego też nadal niema możliwości zamontowania internetu światłowodowego.
  Chciałbym wiedzieć na jakiej podstawie był realizowany projekt, kto decydował gdzie ma być podłączony światłowód i dlaczego zostało ominięte 5 gospodarstw domowych (numery 78-81 oraz dwa nowo budowane)? Dlaczego nikt nie wziął pod uwagę tego, że akurat te gospodarstwa mogą być tym tematem bardziej zainteresowane niżeli reszta domów przy głównej drodze. Z tego co wiem w wybranych gospodarstwach były przeprowadzane rozmowy odnośnie internetu natomiast do mnie nikt się nie zgłosił. Nie wiem czy byli to przedstawiciele w/w firm czy też pracownicy gminy natomiast nikt nie zgłosił się do mnie i nie pozwolił wyrazić opinii w tym temacie.
  Proszę o informację.
  Pozdrawiam
  Kucharczyk Rafał

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 19 lutego, 14:27

   Witam ponownie.
   W całości podtrzymuję to co napisałem w odpowiedzi na poprzednio zadane pytanie (z dnia 27 sierpnia 2015r).
   Rozprowadzenie kabli światłowodowych na terenach wiejskich do tzw. punktów dostępowych było realizowane przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Rozprowadzenie kabli do poszczególnych miejscowości i posesji realizowane jest przez firmy prywatne (operatorów telekomunikacyjnych). Gmina Pawłów nie jest operatorem telekomunikacyjnym.
   W związku z powyższym gmina nigdy nie opracowywała żadnego projektu dla inwestorów prywatnych, ani nie ustalała zakresu takiego projektu. Pracownicy gminy nie uzgadniali także żadnych rozwiązań z mieszkańcami. Jeżeli z właścicielami niektórych posesji było uzgadnianie dowieszenie kabli światłowodowych to musieli to robić pracownicy firmy telekomunikacyjnej. O zakresie inwestycji i terminie jej realizacji decydują firmy operatorskie. Gmina nawet nie jest powiadamiana kiedy i jakie roboty będą wykonywane przez firmy operatorskie.
   Proponuję by się Pan skontaktował bezpośrednio z przedstawicielami firm operatorskich i z nimi uzgadniał termin wykonania sieci. Na terenie naszej gminy działają co najmniej dwie prywatne firmy wieszające kable światłowodowe na słupach t.j. – INTB z siedzibą w Bodzentynie oraz UNINET Sp. z o.o. z siedzibą w Skarżysku. Firmy te działają na zasadach rynkowych i jeżeli doprowadzenie światłowodu do posesji będzie dla nich opłacalne to na pewno tak zrobią.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 18. Kosiarski
  Kosiarski 16 lutego, 09:01

  Witam. Chciałbym się dowiedzieć czy i kiedy będą ponownie wydawane jabłka dla mieszkańcow naszej gminy?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 18 lutego, 12:44

   Dzień Dobry.
   Jabłka będą wydawane w marcu tego roku. Wydawanie jabłek będzie prowadzone w kilkunastu punktach w gminie – podobnie jak poprzednim razem. O konkretnych miejscach będę jeszcze rozmawiał z sołtysami na najbliższej sesji Rady Gminy. Po uzgodnieniu z sołtysami opublikujemy dokładne informacje o terminach i miejscach wydawania jabłek. Ogłoszenia będą publikowane na tablicach ogłoszeń u sołtysów i w internecie.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 19. Tadeusz
  Tadeusz 15 lutego, 13:11

  Witam, chciałbym się dowiedzieć gdzie można dostać klucz do nowego boiska ?
  Radni mówią, że nie posiadają klucza a jak tak dalej będzie zamykane to ktoś w końcu zniszczy furtkę żeby wejść.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 18 lutego, 12:43

   Dzień Dobry.
   Z kluczami do kompleksu sportowego w Chybicach były pewne problemy. Okazało się, że klucze którzy mieli radni nie pasują do zamków. Ktoś z użytkowników prawdopodobnie po otrzymaniu klucza zamienił wkładkę do zamka. Obecnie sytuacja jest już opanowana. Wkładka w zamku została wymieniona na nową, a klucze przekazano radnym – panu Mirosławowi Głowackiemu na Trzeszkowie i panu Karolowi Zubie w Chybicach. Trzeci klucz przekazano dyrektorowi Szkoły, a czwarty został w Urzędzie Gminy. Osoby chcące korzystać z boiska powinny się zgłaszać po klucz do radnych.
   Chcę jeszcze powiedzieć że w najbliższych miesiącach gmina przystąpi do montażu oświetlenia ulicznego na boisku. Po zakończeniu instalacji oświetleniowej będzie można korzystać z boiska także po zmroku.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 20. magda
  magda 10 lutego, 12:22

  dzień dobry, czy będzie prowadzony jeszcze program bezpłatnej sterylizacji/kastracji psów i kotów?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 lutego, 10:58

   Dzień Dobry.
   W poprzednich latach gmina uczestniczyła w programach sterylizacji psów i kotów. W latach 2012-2015 łącznie przeprowadzone sterylizacji ok 260 psów i ponad 100 kotów. Sterylizacja prowadzona była w ramach współpracy ze szwajcarską fundację Tirschutzbund Zurich. Koszty sterylizacji pokrywane były prze tę fundację. Sterylizacje dokonywane były w gabinetach weterynaryjnych w Starachowicach.
   Fundacja przeznaczyła na sterylizacje stosunkowo duże środki ponieważ za każdy zabieg u psa należy zapłacić ok. 200-250 zł, a u kotki ok 100-150 zł.
   Program funkcjonował do końca 2015r. Obecnie staramy się o przedłużenie programu. Informację na temat ewentualnego przedłużenie bezpłatnej sterylizacji będziemy mieli prawdopodobnie około kwietnia br. Jeżeli uda się program przedłużyć to natychmiast poinformujemy o tym mieszkańców.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 21. Mieszkaniec Łomna
  Mieszkaniec Łomna 09 lutego, 16:21

  Witam chciałbym sie dowiedziec czy jest chociaz w planach przebudowa drogi w miejscowosci Łomno-Parcele droga jest w stanie krytycznym,była budowana z 15 lat temu jak sie niemyle i od tego czasu łatane sa tylko dziury.. dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 11 lutego, 10:51

   Dzień Dobry.
   Proszę o podanie, o który odcinek drogi chodzi. Droga z Łomna w kierunku Brzezia jest drogą powiatowa. W sprawach związanych w utrzymaniem czy remontem tej drogi należy występować do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach. O remont tego odcinka drogi oraz wykonania odwodnienia gmina wielokrotnie występowała do powiatu.
   W zarządzie gminy Pawłów pozostają natomiast boczne odcinki dróg odchodzące od drogi powiatowej Łomno –Brzezie.
   Bardzo proszę o sprecyzowanie, o który odcinek drogi chodzi.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 22. Gałka
  Gałka 18 stycznia, 22:31

  witam. Panie wójcie mam pytanie, czy jest jakas szansa aby w kalkowie na miejscu zburzonego osrodka zdrowia i biblioteki w kalkowie powstal plac zabaw dla dzieci?duzo osob dyskutuje na ten temat,czy jest taka mozliwosc aby to sie spelnilo?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 01 lutego, 14:57

   Dzień Dobry.

   Plac zabaw w Kałkowie jest bardzo dobrym pomysłem. W poprzednim roku staraliśmy się o sfinansowanie placu zabaw w ramach programu „Podwórko Nivea”. Program był realizowany w 2015r. i przewidywał budowę 100 placów zabaw przez firmę Nivea w całym kraju. Aby zakwalifikować się do budowy placu należało wygrać głosowanie internetowe. Niestety nasza inicjatywa nie zdobyła odpowiedniej liczby głosów. W najbliższej okolicy plac zabaw Nivea został zamontowany w Starachowicach na terenie po byłym targowisku „Manhattan”. Gdyby w tym roku podobny konkurs był organizowany to gmina Pawłów na pewno do niego przystąpi. Jeżeli natomiast konkurs nie byłby organizowany lub gdyby gmina ponownie się nie zakwalifikowała to będziemy myśleli o wykonaniu placu zabaw bezpośrednio z naszych środków.
   Mam nadzieję, że uda się znaleźć jakiś dobry program w ramach którego można byłoby zrealizować to zadanie przy pomocy środków z Unii Europejskiej.

   Pozdrawiam Serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 23. Mieszkaniec Gminy Pawłów
  Mieszkaniec Gminy Pawłów 11 grudnia, 12:13

  Dzień dobry!
  Panie Wójcie mam pytanie następującej kwestii: jestem mieszkańcem gminy gdzie przebiega kanalizacja sanitarna, co pewien czas z kanalizacji do budynku mieszkalnego dostaje się odór. Sytuacja powtarza się kilka razy czasem więcej w ciągu miesiąca. Jest on tak silny że przez kilka godzin należy wietrzyć mieszkanie. Zgodnie z zaleceniami Kierownika Gminnego Zakładu Usługowo Inwestycyjnego w Brzeziu po ścianie domu została wyprowadzona rura wystająca ponad szczyt dachu która miała być rozwiązaniem tej sytuacji. Jednak tak nie jest. Mam więc pytanie jakie można poczynić kroki do rozwiązania tej sytuacji. Nie jesteśmy jedną rodziną która ma ten problem. Do kogo należy się udać aby rozwiązać problem przedostającego się odoru do domu? Jest on bardzo uciążliwy. W domu są małe dzieci. Obawiam się że dostające się śmierdzące gazy z kanalizacji mogą wywołać u dzieci choroby, tym bardziej że są alergikami. Naprawdę bardzo ciężko jest żyć nam w takich warunkach. Problem jak wyżej napisałam był już zgłaszany do GZUI ale poza wyprowadzeniem rury która nic nie zmieniała nikt nie był w stanie pomóc.Już nie zaznaczając że kanalizacja miała być uniedogodnieniem dla mieszkańców a nie jak do tej pory uciążliwością.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 grudnia, 08:38

   Dzień dobry.
   W większości przypadków odory występujące po wykonaniu kanalizacji mają związek z brakiem odpowietrzenia instalacji wewnętrznej, a nie z samą kanalizacją. Po wykonaniu odpowietrzników sytuacja powinna się poprawić. Jeżeli mimo to nie ma poprawy to przyczyna musi być inna. Bardzo trudno jest mi się ustosunkować do przedstawionego problemu bez dokładniejszej analizy stanu faktycznego.

   Bardzo Pana proszę o osobisty kontakt w Urzędzie Gminy. Wspólnie przeanalizujemy sytuację i postaram się pomóc.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 24. Pietrek
  Pietrek 03 grudnia, 17:18

  Witam.
  Panie Wójcie zainteresowało mnie zagospodarowanie terenu wokół zalewu wióry. W mediach wypowiada się Pan że dookoła zalewu ma powstać ścieżka rowerowa z kostki brukowej dla rowerzystów. Proszę mi powiedzieć jaka jest szansa aby ta nawierzchnia była równiejsza. Mam tu na myśli asfalt lub nawierzchnię utwardzoną na tyle aby mogły się poruszać po niej osoby na rolkach i hulajnogach. Piszę o tym ponieważ jest duże grono zwolenników spędzania aktywnie czasu w taki właśnie sposób.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 07 grudnia, 14:18

   Dzień dobry.

   Ścieżka edukacyjna na terenie naszej gminy będzie zgłoszona do realizacji w ramach programu „Ochrona obszarów NATURA 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie”. Wniosek dopiero będzie składany. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze pewności, że inwestycja będzie realizowana. Wniosek będzie składany do programu Infrastruktura i Środowisko przez Urząd Marszałkowski w Kielcach. Urząd Marszałkowski będzie też jednostką koordynującą. Partnerami projektu w województwie będzie 17 Nadleśnictw i ponad 70 samorządów terytorialnych różnych szczebli (głównie gmin, ale także powiatów).
   Musimy jednak pamiętać, że projekt jest ukierunkowany na ochronę obszarów Natura 2000. Jest to projekt z zakresu ochrony środowiska a nie poprawy komunikacji. To bardzo ważne.

   Na spotkaniach dotyczących wdrażania projektu organizowanych przez Urząd Marszałkowski zwracano uwagę, że roboty budowlane powinny jak najmniej ingerować w środowisko naturalne. Urząd Marszałkowski organizował pokazy proponowanych rozwiązań technicznych i architektonicznych. W trakcie pokazów preferowano nawierzchnię z tłucznia kamiennego w specjalnych plastikowych osłonach. Z tego co wiem na terenie nadleśnictw ścieżki będą prowadzone albo istniejącymi drogami gruntowymi albo takimi właśnie trasami z kruszywa kamiennego.

   Ja osobiście uważam, że to jest złe rozwiązanie. Nawierzchnia powinna być przyjazna osobom, które korzystają ze ścieżki. Nawierzchnia tłuczniowa może powodować urazy i generalnie będzie mało wygodna dla użytkowników. Dlatego gmina Pawłów będzie się starała by nawierzchnia na ścieżce „Wokół zbiornika Wióry” miała charakter stały. Najlepszy z punktu widzenia użytkownika byłby gładki asfalt. Wtedy ze ścieżki oprócz rowerzystów mogliby korzystać rolkarze, a także osoby na hulajnogach.

   Rozwiązanie takie ma jednak także złe strony. Cała trasa ścieżki będzie przebiegać w bezpośrednim sąsiedztwie zalewu Wióry. Teren sąsiedztwa zalewu jest terenem zagrożonym tzw. abrazją czyli wystąpieniem usuwisk. Jest to zagrożenie całkiem realne biorąc pod uwagę to co stało się z drogą powiatową w kierunku zapory. Gmina dysponuje nawet specjalną mapą osuwisk opracowaną na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Niestety, w trakcie eksploatacji ścieżki musimy się liczyć z wystąpieniem zjawisk abrazyjnych i uszkodzeń nawierzchni. Przy wystąpieniu osuwiska na ścieżce asfaltowej jest ona na tym odcinku całkowicie zniszczona. Przy zastosowaniu innych rozwiązań np. kostki brukowej niefazowanej odcinek uszkodzony trzeba po prostu ponownie zagęścić i ułożyć kostkę od nowa. Dlatego, po długotrwałych konsultacjach i po zasięgnięciu opinii osób intensywnie uprawiających turystykę rowerową Gmina Pawłów będzie starała się by ścieżka „Wokół zbiornika Wióry” miła nawierzchnie z kostki brukowej tzw. niefazowanej. Jest to kostka przyjazna dla rowerzystów, której brzegi nie są ścinane jak w normalnej kostce brukowej. Myślę, że po tej nawierzchni da się także jeździć na rolkach chociaż pewnie mniej wygodnie niż na asfalcie.

   Musimy także pamiętać, że program z którego będzie finansowana ścieżka jest ukierunkowany na ochronę środowiska, a nie na rozwój komunikacji. Całe trasa będzie przebiegać przez obszar Natura 2000. Całe przedsięwzięcie będzie musiało uzyskać pozytywną opinię ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach. Jest mało prawdopodobne by RDOŚ zgodził się na poprowadzenie trasy z nawierzchnią bitumiczną na terenach zupełnie dziewiczych, gdzie dotychczas nie było żadnych elementów infrastruktury. A bez zgody RDOŚ inwestycja nie ma szans na realizację.

   Dlatego uważam, że koncepcja z kostką brukową gładką, niefazowaną będzie najlepszym rozwiązaniem.

   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Pietrek
    Pietrek 09 grudnia, 21:18

    Dziękuję za odpowiedź.
    Myślę że kostka brukowa niefazowana byłby fajnym rozwiązaniem.
    Trzymam mocno kciuki aby ten projekt wypalił.
    Pozdrawiam

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Mieszkaniec Łomna
     Mieszkaniec Łomna 15 stycznia, 19:11

     Witam chciałbym sie dowiedziec czy jest chociaz w planach przebudowa drogi w miejscowosci Łomno-Parcele droga jest w stanie krytycznym,była budowana z 15 lat temu jak sie niemyle i od tego czasu łatane sa tylko dziury.. dzikeuje za odpowiedz i pozdrawiam

     Odpowiedz na ten komentarz
 25. MIESZKANKA
  MIESZKANKA 03 grudnia, 13:43

  I JUZ OSTATNIA SPRAWA. CZY W GMINA PRZYSTĘPUJE DO DZIAŁANIA TZW „BUDŻETÓW OBYWATELSKICH”? JAK SKŁADAC WNIOSKI I KTO TO MOŻE ROBIĆ? JAKIE DZIAŁANIA SĄ REALIZOWANE Z TAKICH PROJEKTOW?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 grudnia, 08:40

   Dzień dobry.

   Do tej pory gmina nie realizowała zadań w formule budżetów obywatelskich. Nie znaczy to jednak że mieszkańcy nie mają wpływu na planowanie inwestycji. W naszej gminie od kilku lat przyjęto zasadę, że udział mieszkańców w planowaniu wydatków jest bardzo duży.

   Budżet jako plan finansowy jest przedstawiany Radzie Gminy do 15 listopada każdego roku. Natomiast do 15 października Sołtysi i Rady Sołeckie przedstawiają propozycje zadań do realizacji. Propozycje te są potem analizowane i w miarę możliwości finansowych umieszczane są w budżecie lub przesuwane do realizacji na kolejne lata.

   Projekt budżetu na rok 2016 jest już przygotowany i zostanie przedstawiony do uchwalenia na sesji 29 grudnia 2015r. Jeżeli natomiast ma Pani jakieś propozycje do budżetu na 2017r. lub kolejny, to bardzo proszę by sołtys z Pani miejscowości złożył w tej sprawie wniosek w odpowiednim terminie. Jeżeli chce Pani osobiści teki wniosek złożyć ta taka możliwość również istnienie.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 26. MIESZKANKA
  MIESZKANKA 03 grudnia, 13:38

  WITAM PONOWNIE, KOLEJNE MOJE PYTANIE- CZY GMINA DYSPONUJE POMIESZCZENIAMI GDZIE MOŻNA BY ORGANIZOWAĆ ZAJĘCIA „TERAPI ZAJĘCIOWEJ”. OCZYWIŚCIE NIE MAM TU NA MYŚLI CALODZIENNEGO OŚRODKA ALE ZAJĘCIA ORGANIZOWANE CHOĆBY RAZ W TYGODNIU CZY NAWET RAZ NA DWA TYGODNIE. WYCHOWUJĘ CÓRKĘ Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIA UMYSŁOWĄ I (CHYBA) PODOBNIE JAK WIELU RODZICOM TAKICH POCIECH DOSKWIERA NAM FAKT IŻ W GMINIE NIE MA TAKICH ZAJĘĆ, OŚRODEK W KAŁKOWIE PROWADZI ZAJĘCIA DLA STARSZEJ MŁODZIEŻY Z UPOSLEDZENIEM CO NAJMNIEJ UMIARKOWANYM A DZIECI MŁODSZE JAK I TE STARSZE Z UPOŚLEDZENIEM LEKKIM NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z TAKICH ZAJĘĆ, PROSZĘ O PRZEMYŚLENIE TEJ SPRAWY. NIE JEST ONA PRIORYTETEM I POSŁUŻYŁABY NIEWIELU MIESZKAŃCOM ALE MYŚLĘ ŻE WATRO ZATROSZCZYC SIĘ TAKŻE O TYCH NAJMNIEJSZYCH NIEPORADNYCH MIESZKAŃCÓW. DO GŁOWY PRZYCHODZI MI LOKALIZACJA TAKICH ZAJĘĆ W SZKOLE W POKRZYWNICY ALE NIE WIEM CZY BUDYNEK NADAL JEST WOLNY. A TAKIE ZAJĘCIA POSŁUŻYŁY BY TAKŻE NAM RODZICOM NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI DOSTRZEC ZE NIE JESTEŚMY OSAMOTNIENI W WALCE Z WYLKUCZANIEM NASZYCH DZIECI Z ŻYCIA SPOŁECZNO-KULTUROWEGO. MYŚLĘ ŻE PAN WÓJT MA TAK SZEROKIE POLE DZIAŁANIA ŻE UDA MU SIĘ TAK „DOGADAĆ” Z WYCHOWAWCAMI Z TAKICH OŚRODKÓW IŻ ZECHCĄ NASZA GMINĘ ODWIEDZAĆ OD CZASU DO CZASU. Z GÓRY DZIEKUJE ZA ODPOWIEDŻ.
  ŻYCZĘ DALSZYCH SUKCESÓW NASZEJ GMINIE.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 10 grudnia, 10:44

   Witam serdecznie.

   Na terenie naszej gminy jest wiele obiektów w których można zorganizować zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci. Mam tu na myśli głownie obiekty szkół w salami gimnastycznymi. Na terenie gminy Pawłów jest 8 sali gimnastycznych oraz kilka pomieszczeń w mniejszych szkołach w których odbywają się zajęcia gimnastyczne.

   Na naszym terenie funkcjonują Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kałkowie, ale faktycznie skierowane są do starszych osób. W Starachowicach działa Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej, ale zajęcia w tym ośrodku także są adresowane dla starszych dzieci. Obie te jednostki podlegają pod Zarząd Powiatu Starachowickiego.

   Nie słyszałem o innych podmiotach, które by w tej części województwa prowadziły zajęcia dla niepełnosprawnych dzieci.

   Co do budynku po byłej szkole w Pokrzywnicy, to w budynku tym nie było żadnej sali gimnastycznej. Zajęcia sportowe odbywały się w pomieszczeniach, w suterenach, stosunkowo małych i niskich. Budynek szkoły w Pokrzywnicy jest od kilku lat nieużytkowany i dostosowanie go do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych pociągałoby za sobą pewne koszty.

   Na pewno lepszym rozwiązaniem byłaby organizacja zajęć w którymś z funkcjonujących budynków szkolnych dysponujących odpowiednim zapleczem i dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

   Gdyby ktokolwiek chciał takie zajęcia zorganizować to ja ze swej strony deklaruję, że pomieszczenia gminne będą na taki cel udostępniane bezpłatnie.

   Pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • MIESZKANKA
    MIESZKANKA 16 grudnia, 23:40

    BARDZO DZIĘKUJE ZA ODPOWIEDŹ, POSTARAM SIĘ ZORIENTOWAĆ CZY JAKAŚ PRZYCHODNIA BYŁABY CHĘTNA DO ORGANIZACJI ZAJĘĆ REHABILITACJI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH A KILKA TAKICH Z DZIECKIEM JUŻ ODWIEDZIŁAM, JEDNAK MIAŁAM NA MYŚLI ORGANIZACJE ZAJĘĆ DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE GDZIE DZIECI LEPIĄ Z GLINY, MALUJĄ I ZAJMUJĄ SIĘ INNYMI „PRACAMI RĘCZNYMI” ALE WIERZE ŻE I TAKIE POMIESZCZENIE BĘDZIE MOŻNA UDOSTĘPNIĆ, JESZCZE RAZ DZIĘKUJE ZA CHĘĆ POMOCY.

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Aleksanda
     Aleksanda 18 grudnia, 11:37

     Witam. Wydaje mi się, że do zajęć z terapii zajęciowej wcale nie jest konieczna sala gimnastyczna – chyba że do zajęć ruchowych przy wykorzystaniu np. muzykoterapii. Wydaje mi się, że wystarczą dwa-trzy przestronne pomieszczenia. Terapia zajęciowa wykorzystuje rozmaite metody pracy, jak. np. arteterapię – czyli terapię przez sztuki plastyczne lub silvoterapię – terapię poprzez kontakt z naturą. Wydaje mi się, że budynek po byłej szkole w Pokrzywnicy w pełni nadawałby się jako obiekt przeznaczony na zajęcia z terapii zajęciowej, gdyż panuje tam spokój, cisza – wprost wspaniałe warunki do pracy terapeutycznej.

     Odpowiedz na ten komentarz
 27. mieszkanak
  mieszkanak 03 grudnia, 13:19

  WITAM SERDECZNIE. GRATULUJĘ WYRÓZNIENIA TYTUŁEM „LIDERA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”:) I NIECIERPLIWOŚCIĄ OZEKUJEMY NOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO. ALE MAM TEŻ PYTANIE ODNOŚNIE BUDOWNICTWA SOCJALNEGO… W NASZEJ GMINIE NIE MA LOKALI SOCJALNYCH A MYŚLĘ, JESTEM PEWNA,ŻE ZAPOTRZEBOWANIE JEST. CO Z TYM PROBLEMEM ZROBI GMINA? CZY TAKA INWESTYCJA JEST W NASZEJ GMINIE PLANOWANA? CZY MOŻE NIE MAM JEJ NAWET W DALSZEJ PERSPEKTYWIE? A MOŻE GMINA BĘDZIE SIĘ UBIEGAC O JAKIEŚ FUNDUSZE NA TEN CEL? MYŚLĘ ŻE TO DUŻY MINUS ŻE W TAK „OBROTNEJ” GMINIE REALIZUJĄCEJ KAŻDEGO ROKU DUŻE INWESTYCJĘ BRAK JEST LOKALI SŁUŻĄCYCH POTRZEBUJĄCYM MIESZKAŃCOM.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 07 grudnia, 14:47

   Witam serdecznie.

   Bardzo dziękuję za gratulacje.

   Odpowiadając na pytanie dotyczące budownictwa socjalnego to chcę zaznaczyć, że do tej pory nie mieliśmy żadnych wniosków dotyczących takiego budownictwa. Pracuję w urzędzie już od ponad 20 lat i ani radni ani sołtysi takiej propozycji nie składali. Nie znaczy to jednak że potrzeby takie nie istnieją wśród mieszkańców.

   Gmina Pawłów ma inną charakterystykę niż gminy miejskie. O ile w miastach podstawą zamieszkania dla większości obywateli jest budownictwo wielorodzinne, to nas odwrotnie. Ogromna większość ludzi zamieszkuje w domach stanowiących ich własność lub własność ich rodzin. Wynajmy mieszkań zdarzają się sporadycznie, a budownictwo wielorodzinne sprowadza się do domków w Kałkowie (w większości zresztą wykupionych) i domów nauczyciela przy niektórych szkołach (także wykupionych). W żadnym z opracowanych dotychczas dokumentów strategicznych Gminy takich jak plan rozwoju lokalnego czy program rewitalizacji nikt nie zgłaszał potrzeby istnienia takiego budownictwa.

   Co do możliwości uzyskania dofinansowania do budownictwa socjalnego to analizując Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Świętokrzyskiego, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie spotkałem się z możliwością uzyskania pomocy finansowej na tego typu przedsięwzięcia. Gminy miejskie raczej realizują te zadania ze środków własnych bez wsparcia zewnętrznego.

   Być może jednak potrzeby w zakresie budownictwa socjalnego istnieją wśród mieszkańców, ale do tej pory nie były zgłaszane. Poruszę tę sprawę na najbliższym zebraniu z sołtysami i radnymi.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • mieszkanka
    mieszkanka 09 grudnia, 00:45

    witam. bardzo się cieszę że Wójt interesuje się sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców. Bardzo się cieszę że Wójt poruszy tą sprawę na zebraniu, myślę jednak że radni i sołtysi mogą nie mieć dostatecznej wiedzy co do potrzeb lokali socjalnych, wiele osób ukrywa takie potrzeby ze zrozumiałych powodów, może pracownicy socjalni z GOPS-u mają szerszą wiedze na ten temat a i sami zainteresowani (mieszkańcy) nie bardzo wiedzą że taki temat można zgłosić do dyskusji. pozdrawiam i bardzo dziękuje za odpowiedź.

    Odpowiedz na ten komentarz
 28. piotr
  piotr 10 listopada, 09:30

  Idąc śladem okolicznych gmin w ramach promowania Pawłowa czy dobrym pomysłem było by zorganizowanie biegu ulicznego z okazji np. ważnego wydarzenia, rocznicy, osoby. Bieganie jest dyscypliną bardzo popularną, wiele osób biega w naszej gminie …

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 07 grudnia, 10:29

   Dzień dobry.

   Pomysł zorganizowania biegu ulicznego jest bardzo dobry. Bardzo się cieszę że mieszkańcy widzą potrzebę organizacji takiego wydarzenia. Bieg uliczny jest świetną formą upamiętnienia szczególnych wydarzeń z naszej historii czy kultury. W przyszłym (2016) roku moglibyśmy zorganizować takie wydarzenie po raz pierwszy. Jeżeli impreza cieszyłaby się zainteresowaniem w kolejnych latach będziemy ją organizować cyklicznie.

   Musimy się zastanowić jaka byłaby trasa biegu, i z okazji jakiego wydarzenia mógłby być zorganizowany. Na początek trasa biegu nie mogłaby być zbyt długa, myślę że max 5-8 km. Mamy bardzo wiele atrakcyjnych turystycznie terenów, przez które mogłaby prowadzić trasa biegu. Bardzo proszę wszystkich zainteresowanych o przedstawienie propozycji trasy i propozycji upamiętnianego wydarzenia. Gmina zakupi nagrody dla zwycięzców i upominki dla uczestników biegu.

   Za kilka lat, jeżeli budowa ścieżki rowerowej doszłaby do skutku Gmina mogłaby organizować bieg uliczno-terenowy po trasie ścieżki. Wtedy długość trasy biegowej mogłaby wynosić nawet 20km.

   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 04 listopada, 09:00

   Dzień dobry.
   Bardzo trudno mi się odnieść do informacji o rzekomej degradacji ekonomicznej gminy Pawłów ponieważ nie wiem na podstawie jakich danych został wysnuty taki wniosek. Z powołanego artykułu wynika, że jego autorzy posługiwali się danymi za 2012r., ale nie wiadomo czego te dane dotyczyły.
   Chcę jednak stwierdzić że w żadnym razie nie czujemy się samorządem zdegradowanym ekonomicznie. Gmina Pawłow przez ostatnie kilkanaście lat podawana była za przykład sukcesu gospodarczego samorządu terytorialnego.
   Ogromna część środków budżetowych jest inwestowana w infrastrukturę techniczną. W ciągu ostatnich lat wybudowano wodociągi we wszystkich miejscowościach. Ponad 60% mieszkańców ma dostęp do kanalizacji sanitarnej. Wybudowaliśmy trzy oczyszczalnie ścieków. Obecnie projektujemy kolejną oczyszczalnię i sieci kanalizacyjne dla pozostałych wsi. Zostały odnowione wszystkie budynku szkół a dodatkowo budynki gimnazjów rozbudowano o osobne skrzydła. Odnowiono drogi, wybudowano chodniki. W całej gminie obejmującej 35 sołectw wybudowano ze środków własnych sieć gazociągową (jedyna gmina w województwie która inwestuje własne środki w sieć gazową) . Zakres osiągnięć i inwestycji wykonanych w ostatnich latach jest tak duży, że można by je wymieniać bardzo, bardzo długo. Wszystko to przy utrzymaniu bardzo niskich podatków samorządowych co miało na celu pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.
   O tym czy nasza gmina jest w ruinie czy nie każdy może się bardzo łatwo przekonać. Wystarczy przejechać się przez miejscowości w gminie Pawłów, zobaczyć chodniki, odnowione szkoły i ośrodki zdrowia, piękne domy i zadbane posesje.
   Oczywiście zostało bardzo wiele do zrobienia jak w każdym samorządzie w kraju. Wszystkiego od razu nie da się wykonać. Jednak w budżecie na każdy rok są planowane nowe środki na inwestycje gwarantujące dalszy rozwój gminy.
   Chce jeszcze zaznaczyć, że jesteśmy chyba jedyną gminą w tej części województwa gdzie sukcesywnie wzrasta liczba ludności. Nie jest to wzrost duży, raptem kilkanaście osób rocznie ale jest. Tymczasem we wszystkich sąsiednich gminach liczba ludności spada. W przypadku Starachowic jest to nawet kilka tysięcy mieszkańców w porównaniu do danych z początku lat 90 tych.
   Kolejnym przykładem jest liczba prowadzonych budów. Na każdej ulicy buduje się kilka lub kilkanaście obiektów mieszkalnych. Na ulicy gdzie ja mieszkam (ok 800 m długości) buduje się obecnie 6 nowych budynków mieszkalnych. Tak jest we wszystkich wsiach. Wystarczy przejechać i sprawdzić. Nie chciałbym uprawiać propagandy ale chyba bardziej pasuje do nas określenie „Gmina w budowie”.
   Trudno jest odnieść się do twierdzeń o degradacji ekonomicznej naszego samorządu, jeżeli nie wiadomo jakimi danymi posługiwała się osoba tworząca ten raport. Żadne dane ani metodologia badań nie zostały podane. Jeżeli podmiot opracowujący raport nie informuje o danych źródłowych, do których tylko on ma dostęp, to pewnie jest w stanie udowodnić każdą, nawet najbardziej absurdalną tezę.
   Chcę jednak zaznaczyć że jeżeli nowe władze państwowe traktują Pawłów jako gminę w ruinie to mam nadzieje, że opracują one program pomocy rządowej dla takich gmin jak nasza. Liczę, że nie skończy się tylko na słowach, a pomoc rządowa będzie miała wymierny charakter. Gmina Pawłów bardzo chętnie taką pomoc przyjmie.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Krysia
    Krysia 28 stycznia, 20:09

    Dzień dobry
    Panie wójcie mam następujące pytanie.Jestem mieszkanką naszej gminy.Od czasu poważnego wypadku samochodowego cierpię na dolegliwości wziązane z kręgosłupem i kolanem.Lekarz zalecił intensywną rehabilitację.W związku z tym chciałabym dowiedzieć się kiedy jest planowane otwarcie nowego ośrodka rehabilitacyjnego w Pawłowie ?

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Marek Wojtas
     Marek Wojtas 01 lutego, 14:56

     Dzień Dobry.

     Na pytanie o dokładny termin otwarcia punktu rehabilitacji w gminie Pawłow obecnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Przede wszystkim chcę zaznaczyć, że punkt rehabilitacji będzie działać w ramach istniejącego systemu opieki zdrowotnej. Punkt rehabilitacji będzie prowadzony przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie. Taka sama sytuacja występuje w przypadku punktu w Szerzawach, gdzie rehabilitant jest zatrudniony w ramach GZOZ.
     Obecnie GZOZ w Pawłowie ma podpisany stosunkowo niski kontrakt na rehabilitację na terenie gminy. Pieniędzy z tego kontraktu wystarcza tylko na prowadzenie jednego ośrodka rehabilitacji w gminie i jest to ośrodek w Szerzawach. We wrześniu biegłego roku na spotkaniu w siedzibie NFZ w Kielcach usłyszałem, że obecne kontrakty na rehabilitację obowiązują do 30 czerwca 2016r. i na kolejne okresy zostanie rozpisany nowy konkurs tak jak było w poprzednich latach. Kwoty na konkursy miały być zwiększone do ok 100.000 zł rocznie. Pozwoliłoby to na prowadzenie dwóch ośrodków rehabilitacji – w Pawłowie i Szerzawach.
     Konkurs miał być ogłoszony w kwietniu 2016r. W warunkach konkursu NFZ miał podać jaki będzie wymagany sprzęt i urządzenia do ośrodków rehabilitacji. My w budżecie gminy zabezpieczyliśmy środki na urządzenia, ale z zakupem wstrzymujemy się do ogłoszenia konkursu, by kupione urządzenia odpowiadały wymaganiom NFZ. O tym, że rehabilitacja prawdopodobnie ruszy z początkiem II półrocza 2016r. informowaliśmy mieszkańców gminy na spotkaniach sołeckich.
     Obecnie trudno jest powiedzieć czy nowy rząd będzie kontynuował politykę zdrowotną poprzedników, czy będzie chciał wprowadzić jakieś własne rozwiązania. W kampanii wyborczej mówiło się o likwidacji NFZ i powrotu do finansowania służby zdrowia bezpośrednio z budżetu. W tej chwili nie jestem w stanie określić czy NFZ ogłosi konkursy na rehabilitację w terminie który był podawany wcześniej tj. ok kwietnia 2016r. Jeżeli taki konkurs byłby ogłoszony, a kwota konkursu pozwoli na prowadzenie dwóch punktów rehabilitacji to gabinet w Pawłowie powinien ruszyć na początku II półrocza 2016r. Jeżeli natomiast NFZ będzie chciał wprowadzić inne rozwiązania to prawdopodobnie będziemy musieli poczekać trochę dłużej.
     Serdecznie pozdrawiam

     Odpowiedz na ten komentarz
 29. Anna
  Anna 24 października, 17:35

  Drogi panie Wójcie!

  Czy ma pan w planach zbudować światła na krzyżówce w Rzepinie?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 października, 16:00

   Witam serdecznie.
   Kłopoty z wyjazdem z powodu dużego ruchu na krzyżówce w Rzepinie zgłaszane są przez samorząd gminy już od kilku lat. Z interpelacjami w tej sprawie występował także radny z Rzepina pan Mieczysław Saramak. Problem polega na tym, że żadna z dróg nie pozostaje w administracji gminy Pawłów. Są to drogi wojewódzka i powiatowa. Droga przez Rzepin Drugi i następnie Rzepin Pierwszy jest drogą powiatową administrowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. Droga ze Starachowic w kierunku Bodzentyna jest drogą wojewódzką. Gmina nie ma żadnych kompetencji by prowadzić jakąkolwiek inwestycję w tym zakresie. Organem właściwym jest Zarząd Dróg Wojewódzkich jako zarządca drogi wyższej kategorii.
   Nie znaczy to jednak że nie dostrzegamy istniejącego problemu. Gmina od kilku lat występuje do zarządu dróg wojewódzkich o przebudowę skrzyżowania. Pierwsze pisma w tej sprawie składane były do Kielc już w 2010r. Zarząd Dróg Wojewódzkich opóźnia sprawę powołując się na brak odpowiednich środków finansowych. Potrzeba zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu jest oczywista, jednak moim zdaniem powinniśmy dążyć do kompleksowej przebudowy skrzyżowania a nie tylko do montażu sygnalizacji świetlnej. W pismach, które składaliśmy do Zarządcy drogi do Kielc wnioskowaliśmy o wykonanie na skrzyżowaniu małego ronda. Takie rozwiązanie znacznie poprawiłoby płynność ruchu jak i bezpieczeństwo. Przykładem może być rondo za mostem w Pawłowie gdzie od jego wykonania w 2010r. nie doszło do żadnego poważniejszego zdarzenia drogowego. Wcześniej takie zdarzenia, nieraz bardzo poważne występowały tam co kilka miesięcy.
   Reasumując – Gmina od kilku lat stara się o zmianę organizacji ruchu na krzyżówce w Rzepinie, jednak moim zdaniem lepszym rozwiązaniem byłoby małe rondo a nie sygnalizacja świetlna. Ostateczna decyzja o zakresie inwestycji i czasie realizacji będzie należeć do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach.

   Odpowiedz na ten komentarz
 30. Mieszkaniec gminy Pawłów
  Mieszkaniec gminy Pawłów 10 października, 19:24

  Drogi Panie Wójcie!
  Chciałabym dowiedzieć się, co z wykupem działek w miejscowości Dąbrowa?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Mieszkaniec gminy Pawłów
   Mieszkaniec gminy Pawłów 28 października, 19:53

   Kiedy dostanę odpowiedź na moje pytanie, bo czekam już prawie miesiąc?

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 02 listopada, 15:41

   Witam serdecznie.
   Negocjacje na temat wykupu działek w miejscowości Dąbrowa jeszcze nie zostały zakończone. Trzeba jednak przyznać, że szanse na porozumienie ze wszystkimi właścicielami są nikłe. W skład kompleksu wchodzi ponad 30 działek. Część z działek ma nieuregulowany stan prawny. Z większością właścicieli działek udało się nam jednak porozumieć. Udało się zawrzeć umowy przedwstępne z prawie wszystkimi właścicielami (za wyjątkiem jednej osoby) nieruchomości którzy mieszkają na terenie gminy Pawłów. Natomiast nie udało się zawrzeć umów z właścicielami czterech działek mieszkającymi na terenie gminy Brody. Ja sam kilkakrotnie osobiście jeździłem do tych osób ale nie udało się osiągnąć porozumienia. Przy czym osoby te nie podają przyczyn swojej odmowy. Nie zgłaszają jakiś uwag odnośnie ceny czy sposobu zagospodarowania. Takie klasyczne „nie bo nie”.
   Spróbujemy jeszcze raz nakłonić ich do sprzedaży działek. Jeżeli się nie uda to będziemy musieli odstąpić od projektu. Po zakończeniu negocjacji będę chciał zwołać jeszcze jedno zebranie w szkole w Dąbrowie i poinformować mieszkańców o naszych ustaleniach.

   Odpowiedz na ten komentarz
 31. MarcinB
  MarcinB 06 października, 12:17

  Witam serdecznie,
  Chciałbym zapytać o gospodarkę odpadami.
  Jeśli przez kolejne 3 miesiące nie wystawiam worków z segregowanymi odpadami, to czy powinni Panowie mi zostawić worki ?? Jeśli w trzecim miesiącu wystawię cztery to ile worków powinno zostać na mojej posesji 1 czy 4 ?? Czy jeśli nie wystawię worka do zabrania to czy worki powinienem dostać ??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 09 października, 11:15

   Zgodnie z zapisami umowy z firmą Toensmeier, która odbiera odpady komunalne z terenu naszej gminy, worki na odpady segregowane firma dostarcza na zasadzie „wymiany” tzn. przy każdym odbiorze odpadów w takiej samej ilości w jakiej wystawił właściciel nieruchomości. Reasumując jeśli nie wystawił Pan odpadów segregowanych nie powinien Pan otrzymać worków, natomiast jeśli aktualnie wystawi Pan cztery worki to powinien Pan otrzymać taką samą ilość nowych worków. Nieprawidłowości w tym zakresie można zgłaszać do p. Jarosława Zapały, tel. 41 272 16 14 wew. 113. Pozdrawiam, Marek Wojtas

   Odpowiedz na ten komentarz
 32. Ewelina
  Ewelina 29 września, 14:33

  Witam, W jaki sposob mozna dostać sie do Komisji Wyborczej, jako jej członek?
  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 29 września, 14:56

   Zgodnie z kodeksem wyborczym w skład komisji wyborczych powołuje się od 6 do 8 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze. Tylko komitety wyborcze mogą zgłaszać kandydatury składu komisji i jeżeli tych kandydatów jest więcej niż 8 to przeprowadza się losowanie. Komitety wyborcze to struktury polityczne poszczególnych kandydatów lub partii. Wójt nie ma żadnego wpływu na to jakich kandydatów wystawią poszczególne komitety wyborcze.
   Wójt gminy może wytypować do składu komisji tylko po jednej osobie i musi to być pracownik urzędu albo jednostki w której odbywa się głosowanie. Dopiero gdy komitet wyborczy zgłosi kandydata do komisji (jeżeli jest większa liczba zgłoszeń niż 8 przeprowadza się losowanie) wójt spośród tych zgłoszonych kandydatów powołuje komisję. Wójt nie może wytypować do komisji osoby która nie została zgłoszona przez komitety wyborcze (za wyjątkiem tej jednej osoby- pracownika urzędu lub jednostki organizacyjnej). Wymagania w stosunku do członków komisji nie są wygórowane- należy mieć czynne prawo wyborcze tj. być uprawnionym do głosowania. Kodeks wyborczy nie wprowadza wymagać dotyczących wykształcenia. Nie ma też wymogów dotyczących wieku – maksymalnego ani minimalnego. Gmina nie może we własnym zakresie wprowadzać innych ograniczeń w stosunku do kandydatów do komisji niż wynikające z przepisów kodeksu wyborczego.
   Pozdrawiam,

   Odpowiedz na ten komentarz
 33. Kucharczyk
  Kucharczyk 27 sierpnia, 12:17

  Witam
  W ostatnim czasie zauważyłem że do słupów elektrycznych znajdujących się w miejscowości Warszówek są dołączona dodatkowe liny. Z nieoficjlanych informacji dowiedziałem się, że jest to podobno internet. Chciałbym zwrócić uwagę, że dla domów o numerach 77-80 te liny nie zostały dołączone ponieważ jest to droga zamknięta i na zakręcie znajdującym się obok nich liny zosały „pociągnięte” wzdłuż głównej drogi w kierunku miejscowości Rzepin Kol. Proszę o informację czy mam rację że jest to internet? i czy w przyszłości nie bedzie to problemem aby się podłączyć do tejże sieci (dodatkowe koszty osób prywatnych)?. Wydaje mi się że powinno to zostać zrealizowane kompleksowo bez pomijania poszczególnych gospodarstw domowych. Zauważyłem że w tym tygodniu przedsięwzięcie to było realizowane w miejscowości Rzepin.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • MarcinB
   MarcinB 09 września, 07:57

   To jest właśnie ciekawe na Warszówek-Wagony wogle nic nie zostało zainstalowane ;(

   Odpowiedz na ten komentarz
   • Kucharczyk
    Kucharczyk 18 września, 13:41

    Proszę o informację jak wygląda status odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie?
    Ponieważ zgodnie z zasadami obowiazującymi na stronie –> „Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 7 dni.”
    Pozdrawiam serdecznie

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 21 września, 14:40

   W tym tygodniu udzielę szczegółowej odpowiedzi na ten temat.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 25 września, 21:09

   Rozprowadzenie kabli światłowodowych na terenach wiejskich jest realizowane przez Urząd Marszałkowski w Kielcach w ramach bardzo dużego projektu pod nazwą „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”.
   Inwestycja w zakresie internetu światłowodowego w naszej gminie realizowana jest w kilku etapach. W pierwszym etapie sieć światłowodowa była instalowana w wykopach ziemnych przy drogach, a następnie do tak zwanych punktów dostępowych. Roboty zimne były prowadzone zimą i wiosną tego roku. Punkty dostępowe znajdują się w stalowych szafach przy ważniejszych drogach. Przykładem takiego punktu dostępowego jest szafa, która znajduje się przed budynkiem biblioteki w Pawłowie. Do tego etapu inwestycja realizowana była przez Urząd Marszałkowski w Kielcach.
   Po doprowadzeniu kabli światłowodowych do punktów dostępowych nastąpi rozprowadzenie tych kabli z punktów do poszczególnych miejscowości i gospodarstw domowych. Tym rozprowadzeniem zajmują się prywatne firmy. Z tego co wiem na terenie gminy Pawłów działają dwie prywatne firmy wieszające kable na słupach t.j. – INTB z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3A, 26-010 Bodzentyn tel. 41 302 80 00
   fax: 41 302 80 01, oraz UNINET sp z o.o.z siedzibą w Skarżysku Kam. W Warszówku kable układane są właśnie przez firmę UNINET. Firma ta ma siedzibę w Skarżysku Kam. ul Słowackiego 11, tel 41 389 60 00. Chcę zaznaczyć, że każda prywatna firma jeżeli uzyska koncesję będzie mogła rozprowadzać własne kable i dostarczać mieszkańcom internet. Gmina nie jest informowana jakie firmy montują kabel ponieważ montaż odbywa się na słupach energetycznych. Gmina jest pytana o zgodę tylko wtedy, gdy instalacja internetowa przebiega przez gminne nieruchomości np. drogi gminne. Rozprowadzeniem kabli światłowodowych są także zainteresowane inne firmy w tym firma KLIKOM – Klinika Komputerowa ze Starachowic. To właśnie te prywatne firmy rozprowadzające internet decydują o zakresie inwestycji. Firmy te będą pełniły funkcję operatorów telekomunikacyjnych. Zaznaczam, że firma INTB i Klikom już teraz świadczą na terenie gminy usługi dostępu do Internetu poprzez nadajniki radiowe. Z pytaniami o przepustowość sieci, rodzaje usług czy o zasięg kabli należy występować do operatorów. Dokładanie taka sama sytuacja jest w przypadku usług telefonicznych gdzie sprawy podłączenia telefonu stacjonarnego czy internetu kablowego załatwia się w Orange lub Netii.
   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 34. Kibic Arki Pawłów
  Kibic Arki Pawłów 20 sierpnia, 23:17

  Dlaczego co roku Dni Pawłowa odbywają sie na boisku na którym mecze rozgrywa Arka Pawłów zespoły juniorskie jak i seniorskie w innych Wsiach,Miastach,Miasteczkach tego typu imprezy nie odbywaja sie na boiskach piłkarskich. Jak pózniej zawodnicy mają grać skoro boisko nie nadaje sie przez wiele lat do gry poniewaz jest totalnie zniszczona murawa boiska.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 21 września, 14:40

   Obchody Dni Pawłowa odbywają się na terenie boiska gminnego ponieważ nie dysponujemy innym placem tej wielkości, na którym można by było zorganizować imprezy plenerowe. Idealnym rozwiązaniem byłoby gdyby istniał osobny plac na organizacje imprez a także osobne boisko treningowe. Wtedy płyta główna służyłaby tylko do rozgrywek. Niestety nie mamy takiego terenu i na płycie głównej muszą się odbywać zarówno treningi piłkarskie jak i imprezy gminne. Sytuacja powinna się poprawić po wykonaniu kompleksu sportowego. W kompleksie sportowym będzie się znajdować boisko treningowe ze sztuczną nawierzchnią.
   Obchody „Dni Pawłowa” odbywają się od kilkunastu lat i do tej pory płyta boiska nie została zniszczona. Znacznie większe szkody w obecnym roku wyrządziła susza niż organizacja imprezy. Płyta boiska jest co roku odpowiednio przygotowywana do sezonu. Przejeżdżamy walcem z kolcami w celu napowietrzenia i rozsiewamy nawóz do trawy. Dzięki temu nasza płyta jest oceniana bardzo wysoko zarówno przez piłkarzy jak i trenerów. Nigdy nie było sytuacji by ktokolwiek skarżył się na naszą płytę boiskową. Twierdzenie że boisko nie nadaje się do gry przez kilka lat jest absolutnie nieprawdziwe.
   Musimy także zwracać uwagę na koszty. Urządzanie osobnego placu, utrzymywanie, koszenie itd. na potrzeby organizacji tylko jednej jednodniowej imprezy w roku nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

   Odpowiedz na ten komentarz
 35. piter
  piter 20 sierpnia, 21:48

  Witam. Zwrocilem uwagę na postrzegane do połowy chodniki.Czy usuwanie chwastów i zgromadzonego na nim piachu należy do właściciela działek przy których się znajdują czy też nie? Chodnik do połowy zarośnięty jest w miejscowości warszawskiego przy trasie głównej. Z góry dziękuje za odpowiedź.

  Odpowiedz na ten komentarz
 36. Agnieszka
  Agnieszka 20 lipca, 11:16

  Witam, mam pytanie czy w naszej Gminie można stworzyć przedszkole dla 3 latków na podobnych zasadach jakie działa w Pawłowie – chodzi mi tutaj o godziny otwarcia 6.30 -17.00 pozostałe przedszkola są otwarte w godzinach nie dogodnych dla osób pracujących, a dzwoniąc do przedszkola w Pawłowie dostaje się odpowiedź że nie ma szans aby dziecko się dostało gdyż są tak długie listy oczekujących. Prosiłabym o przemyślenie tej sprawy na pewno ułatwiło to by start młodym rodzicom w podjęciu pracy, żłobek w Jadownikach jest idealnym rozwiązaniem i na pewno otwarcie chociaż jednego jeszcze przedszkola działającego w takich godzinach jak żłobek było by świetnym rozwiązaniem i cieszyło by się powodzeniem. a nie to jak teraz wygląda że muszę się przemeldowywać aby dać dziecko do przedszkola w Starachowicach. Proszę o udzielenie odpowiedzi. Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 06 sierpnia, 08:34

   Na terenie gminy Pawłów działa obecnie osiem placówek przedszkolnych. Placówki te działają jako oddziały przedszkolne lub punkty przedszkolne przy następujących szkołach podstawowych
   1. Oddział w Pawłowie – czynny w godzinach 7.00-17.00
   2. Oddział w Chybicach– czynny w godzinach 7.00-17.00
   3. Oddział w Rzepinie – czynny w godzinach 7.30-15.30
   4. Oddział w Jadownikach– czynny w godzinach 9.00-15.00
   5. Punkt przedszkolny w Dąbrowie – czynny w godzinach 8.30-14.00
   6. Punkt przedszkolny w Godowie– czynny w godzinach 8.00-13.00
   7. Punkt przedszkolny w Łomnie– czynny w godzinach 8.15-14.30
   8. Punkt przedszkolny w Bostowie– czynny w godzinach 8.00-13.00
   Dodatkowo funkcjonuje żłobek w Jadownikach, który czynny jest w godzinach od 6.30 do 16.30. Chce zaznaczyć, że żłobek w Jadownikach jest jedynym publicznym żłobkiem w całym powiecie. Starachowice nie mają publicznego żłobka, istnieją jedynie żłobki prywatne. (chyba w sąsiednich powiatach ostrowieckim i skarżyskim także nie ma publicznych żłobków). Natomiast w gminie Pawłów żłobek funkcjonuje, chociaż nie ma pełnego obłożenia.
   Godziny otwarcia przedszkoli są do ustalenia z dyrektorami szkół. Nie ma jakichś sztywnych zarządzeń by oddziały przedszkolne były czynne w takich czy takich godzinach. Zawsze staramy się dopasować do oczekiwań rodziców. Jeżeli by Pani chciała by przedszkole było czynne w innych godzinach niż dotychczas, to należy rozmawiać na ten temat z dyrektorem placówki.
   Natomiast co do kolejek przy przyjęciach dzieci do przedszkoli, to z moich informacji wynika że tylko w placówkach w Rzepinie, Pawłowie i Chybicach było więcej chętnych niż miejsc o ok. 3-4. Bierze się to stąd że zgodnie ze stosownymi rozporządzeniami w oddziale przedszkolnym powinno być nie więcej niż 25 dzieci.
   W gminie Pawłów dostępność opieki przedszkolnej dla dzieci jest na bardzo wysokim poziomie. Łącznie funkcjonuje u nas 8 placówek w formie oddziałów lub punktów przedszkolnych, co jeszcze kilka lat temu było tylko w sferze marzeń. Jeżeli jednak potrzeby ludności byłyby większe, to w przyszłości będziemy myśleć nad utworzeniem dodatkowych oddziałów.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 37. jony
  jony 15 lipca, 12:16

  Witam pytanie o dotacje na rozwój firmy.
  Czy w naszej gminie będą realizowane jakieś programy na rozwój przedsiębiorczości ciężko o jakaś informacja program kapitał ludziki do 2013 się z kończył a wraz znim możliwość pzyskiwania funduszy dla zwykłych ludzi i przedzisiebsduoflksnsd

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 21 lipca, 14:47

   Programy na rozwój przedsiębiorczości ze środków unijnych w ramach nowej perspektywy budżetowej będą realizowane także w naszej gminie. Środki w nowej perspektywie będą bardziej ukierunkowane na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy niż na inwestycje infrastrukturalne. Program Kapitał Ludzki ma istnieć także w ramach nowej perspektywy unijnej. Generalnie pieniądze na przedsiębiorczość będą rozdzielane za pośrednictwem albo urzędu marszałkowskiego albo Lokalnych Grup Działania, które działają na zasadach stowarzyszeń. Gmina Pawłow jest członkiem Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” z siedzibą w Łagowie. O pieniądze będą mogli się ubiegać przedsiębiorcy już istniejący np. na utworzenie miejsc pracy, jak i osoby dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie stowarzyszenia w Łagowie – adres Rynek 26, 26- 025 Łagów, nr tel 41 3074938, http://www.swietokrzyskielgd.pl/
   W ostatnich miesiącach w świetlicy środowiskowej w Pawłowie z mojej inicjatywy zostały zorganizowane dwa spotkania z przedsiębiorcami na temat możliwości pozyskiwania środków unijnych. W trakcie spotkań przedstawiciele LGD przedstawiali informacje o zasadach pozyskiwania dotacji. W gminie będą organizowane kolejne spotkania dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób. O terminach spotkań będziemy informować na naszych stronach internetowych.
   Należy także rozważyć możliwość uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy. O terminy i zasady naboru należy pytać w PUP.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 38. MarcinB
  MarcinB 14 lipca, 05:59

  Witam,
  Mam jeszczed jedno pytanie, proszę mi powiedzieć kto powinien kosić trawę przy drodze przy której ma sad. Panowie sobie koszą pod swoimi wiśniami i pozostawiają 0,5m trawy która kładzie się na ulicę. Ulica jest dość wąska a trawa jeszcze bardziej ją zwęża. Proszę przejechać się porzez Warszówek drogą na wagony. Dramat

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 lipca, 14:03

   Koszenie trawy w pasie drogowym należy do zarządcy drogi czyli w tym przypadku Gminy, natomiast koszenie trawy poza pasem drogi, na gruntach prywatnych należy do właściciela terenu. Właściciele powinni utrzymywać swoje nieruchomości przylegające do dróg publicznych w takim stanie by żadne gałęzie czy trawy nie wchodziły w pas drogi. W tym przypadku należałoby ustalić gdzie kończy się pas drogi, a gdzie zaczyna nieruchomość prywatna.
   Chcę powiedzieć jednak że od najbliższego poniedziałku gmina przystępuje do kolejnego koszenia pasów dróg. Pierwsze koszenie odbywało się w miesiącach maj i czerwiec. Od tamtego czasu trawa urosła i będziemy rozpoczynać kolejne koszenia. Pobocza drogi na Wagonach zostaną wykoszone w pierwszej kolejności.

   Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 21 lipca, 14:48

   Przystąpiliśmy do ponownego koszenia poboczy przy drogach gminnych. W dniu 20 lipca zostały wykoszone pobocza przy drodze Warszówek -Wagony. Dziś kosimy pobocza w Bukówce, Pokrzywnicy i Zbrzy. W następnych dniach będą koszone pobocza w kolejnych miejscowościach.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 39. piter
  piter 12 lipca, 21:30

  Mam pytanie odnośnie oświetlenia na budynku ZS Szerzawach – czy konieczne jest by lampy na tym budynku zapalały się ok. godz. 19 ? Tak jest całe lato, przecież to jest bez sensu.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 lipca, 12:58

   Oświetlenie budynku Zespołu Szkół maiło zostać przestawione na godz. 21. Oświetlenie włącza się automatycznie poprzez uruchomienie sterownika. Problemy powstają wtedy gdy występują przerwy w zasilaniu energią elektryczną, nawet bardzo krótkie. Wtedy sterowniki się zerują i oświetlenie jest włączane według ustawień fabrycznych tj. o godz. 19. Aby ustawić inną godzinę włączenia oświetlenia należy ręcznie ustawić sterownik. Poleciłem Pani dyrektor by obsługa szkoły zwracała uwagę na ustawienia sterownika i dostosowywała czas świecenia oświetlenia budynku do pory roku. Gdyby jednak nadal zdarzały się sytuacje włączenia oświetlenia przed czasem to proszę o informację, wtedy postaramy się wymienić sterownik na nowy.

   Odpowiedz na ten komentarz
 40. MarcinB
  MarcinB 02 lipca, 08:23

  Witam serdecznie,
  Chciałbym zapytać o budowę kanalizacji która ma być robiona w Warszówku i Jaworze. Kiedy kanalizacja dotrze na Warszówek (bardziej chodzi o strnę Wagonów) Z tego co się orientuję nie na całych wagonach ma być robiona. Pytanie brzmi więc KIEDY ??

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 17 lipca, 13:01

   Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jawór Stary rozpoczęła się wiosną bieżącego roku. W dniu 17 czerwca została podpisana umowa na realizację inwestycji w firmą Sanitex z Tryńczy. Jeżeli chodzi o kanalizację w Jaworze Starym i Warszówku to gmina posiada opracowane kompletne opracowania projektowe dotyczące tych inwestycji. W latach 2013-2014 przygotowano decyzje środowiskowe, decyzje w sprawie lokalizacji inwestycji, dokumentacje techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Inwestycja ma być realizowana przy udziale środków unijnych. Obecnie czekamy na ogłoszenie naborów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Jeżeli nabory zostaną ogłoszone i uda się uzyskać dofinansowanie to inwestycja ruszy. Prawdopodobnie pierwsze nabory z tego programu będą ogłaszane dopiero w 2016r.
   Problemem w naszej gminie są tzw. wskaźniki koncentracji. Polega to na tym, że inwestycja, która ma otrzymać dofinansowanie musi zapewnić co najmniej 90 dostawców ścieków (zamieszkałych osób) na 1 km sieci kanalizacyjnej. Według funduszy unijnych, taki wskaźnik zagęszczenia ludności na 1 km sieci sprawi, że budowa tej sieci będzie uzasadniona ekonomicznie. Wskaźniki te zostały wprowadzone od niedawna i nie obowiązywały prze realizacji wcześniejszych inwestycji. Niestety na terenie gminy Pawłów ani miejscowość Warszówek ani inne miejscowości nie osiągają tych wskaźników. Zabudowa nie jest zwarta i są duże odległości pomiędzy poszczególnymi zabudowaniami. Jest to ogromna przeszkoda która, może spowodować, że nie dostaniemy dofinansowani do budowy kanalizacji. Gdyby te wskaźniki były przestrzegane rygorystycznie to pozostanie nam budowa kanalizacji z własnych środków gminy, co spowoduje że inwestycje kanalizacyjne będą musiały być rozłożone w czasie. Jakie będą ostatecznie zasady naboru jeszcze nie wiadomo. Zasady te powinny być opublikowane w najbliższym czasie.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • MarcinB
    MarcinB 24 lipca, 11:04

    Witam,
    Plany są ale nie dotyczą całości Warszówek – Wagony. Nie jest umieszczona kanalizacja na całej długości. Proszę o informacje kiedy takowe plany się pojawią

    Odpowiedz na ten komentarz
    • Marek Wojtas
     Marek Wojtas 06 sierpnia, 08:35

     Projekty techniczne kanalizacji sanitarnej są opracowane dla przysiółka Warszówek -Wagony aż do numeru działki 161. Na tym numerze działki kończy się w miarę zwarta zabudowa. Posesje znajdujące się dalej niż działka nr 161 znajdują się poza tzw. „obszarem aglomeracji”. Obszar aglomeracji to obszar zlewni oczyszczalni ścieków. Warszówek przewidziany jest do podłączenia do oczyszczalni Pawłów. Przy wyznaczaniu obszarów aglomeracji gmina musiała przestrzegać współczynnika koncentracji o którym pisałem powyżej. W obszarach aglomeracji mogą się znajdować tylko te wsie i przysiółki, w których na jeden kilometr sieci kanalizacyjnej przypada powyżej 90 osób. Jeżeli dana część wsi znajduje się poza terenem aglomeracji to tam projekt nie był opracowywany. Takie są obecnie wymagania zewnętrzne przy pozyskiwaniu środków unijnych. Z tego względu musieliśmy wyłączyć z opracowań projektowych przysiółki niektórych miejscowości np. całe Jadowniki Dolne, cześć Rzepina Kolonii w tym odcinek przy pizzerii Cezar, część Jawora Nowego. Obecnie gmina nie planuje wykonania projektów technicznych dla sieci kanalizacji, które znajdują się poza granicą aglomeracji. W pierwszej kolejności będą realizowane opracowane projekty w ramach aglomeracji. Do obszarów poza granicami aglomeracji wrócimy po realizacji inwestycji dla których już są opracowane projekty techniczne.

     Odpowiedz na ten komentarz
 41. Katarzyna
  Katarzyna 21 czerwca, 13:20

  Mam pytanie, dotyczące tablic z numeracją domów, które pojawiły się ostatnio na terenie miejscowości Pawłów. Moje obiekcje dotyczą tzw. Starodroża. Tablica wyraźnie wskazuje, że wszystkie nr-y od 152 do 169 znajdują się właśnie w Starodrożu. A co z domami, które umiejscowione są przy drodze głównej? Stanowią one ok. połowę wszystkich domów, wymienionych na tablicy. Dziś w nocy, karetka pogotowia, wezwana do chorego, krażyła po Starodrożu, szukając domu, który znajduje się przy drodze głównej (bez dojazdu do Starodroża), kierując się numeracją na tabliczce.
  Liczę na jak najszybsze rozwiązanie tej kwestii.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 26 czerwca, 13:43

   Szanowna Pani serdecznie dziękuję za zgłoszenie. Zleciłem weryfikację zapisów wskazanej przez Pani tabliczki. Okazało się, iż faktycznie zawiera ona nieprecyzyjne dane. Jej poprawa została już zlecona. Nowa tabliczka otrzyma brzmienie „Pawłów nr posesji 153A – 165A (z wyłączeniem nr 158A, 161, 162A)”. Dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 42. pawłowianka
  pawłowianka 17 czerwca, 07:19

  Witam,
  Panie wójcie co z odrolnieniem działek na terenie Godowa? W czerwcu miało się wszystko rozstrzygnąć. Czy jest w ogóle jakaś szansa na to? Czekam na tą sprawę już dość długo. Proszę o konkretną odpowiedz.
  Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 23 czerwca, 11:47

   Zmiany do planu zagospodarowania przestrzennego w Godowie są w toku. Pierwotnie zmiana w planie miała być gotowa do uchwalenia jeszcze w styczniu 2015r. Jednak z powodu dodatkowych wniosków mieszkańców Godowa termin opracowania został przedłużony do lipca 2015r. Nie wiem jednak czy uda się dotrzymać tego terminu ponieważ mamy bardzo poważne problemy z uzgodnieniem projektu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Kielcach. Problemy te spowodowane są tym, że w międzyczasie jeden z właścicieli gruntów złożył wniosek o przeznaczenie części swoich działek pod wydobycie kruszywa. Sprawa była poruszana na kliku zebraniach wiejskich w Godowie. Naprawdę staramy się jak możemy, ale bez uzgodnień z RDOŚ projekt nie może być przedstawiony do uchwalenia. Z wioskami o uzgodnienie w RDOŚ występowaliśmy już trzykrotnie, ale instytucja ta ma cały czas jakieś uwagi do naszych opracowań. Naszym zdaniem uwagi RDOŚ są bezzasadne, ale nic na to nie możemy poradzić. O tym czy RDOŚ uwzględni nasze ostatnie wyjaśnienia będę miał informację do końca czerwca. Przy braku uzgodnień z RDOŚ nie jestem w stanie podać konkretnej daty uchwalenia planu. Proszę o kontakt z urzędem gminy pod koniec czerwca to może będę miał więcej informacji.

   Zwracam także uwagę, że sam plan jest stosunkowo nowy, bo uchwalono go w 2006r. Gdyby na etapie uchwalania planu w 2006r. mieszkańcy składali przemyślane wnioski co do przeznaczenia swoich nieruchomości, to żadne zmiany już po kilku latach obowiązywania plany by nie były potrzebne. Zdarzają się wnioski o zmianę planu już kilka miesięcy po jego uchwaleniu. Mieszkańcy tłumaczą się tym, że nie wiedzieli o opracowaniu planu, ale chyba nie jest to prawda bo informacja o zmianach w planie jest szeroko publikowana.

   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 43. Mieszkaniec
  Mieszkaniec 29 maja, 16:56

  Czy w gminie planowane jakieś inwestycje związane z OŹE, kształcę się w takim kierunku i interesuje mnie czy znajdę prace w moim regionie.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 23 czerwca, 11:48

   Na naszym terenie powstaje duża inwestycja w zakresie odnawialnych źródeł energii t.j. farma wiatrowa. Farma powstaje w miejscowości Szerzawy. Będzie się ona składać z pięciu wiatraków o mocy 2 MGW oraz infrastruktury towarzyszącej (linie energetyczne, główny punkt zasilania w Rzepinie, drogi dojazdowe itp.). Inwestorem jest spółka hiszpańska Gestamp Wind. Dane spółki można znaleźć w internecie. W sprawie pracy należy się kontaktować bezpośrednio ze spółką.

   Inne inwestycje w zakresie OZE na razie nie są planowane.

   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 44. Wojtek
  Wojtek 28 maja, 08:43

  Witam,
  W jaki sposób gmina wywiązuje się z obowiązku dbania o przydrożne rowy tj. koszenie, oczyszczanie?
  Gdyby nie mieszkańcy byłoby bardzo kiepsko, niestety.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 30 maja, 08:55

   Utrzymanie pasa drogowego drogi należy do właściwego administratora drogi. Na terenie naszej gminy znajdują się drogi trzech kategorii:
   – drogi wojewódzkie – Starachowice-Nowa Słupia, Starachowice-Bodzentyn
   – drogi powiatowe, tych jest bardzo dużo np. droga Chybice-Szerzawy, Pawłow Kałków.
   – drogi gminne – drogi o najmniejszym natężeniu ruchu.

   Każdy z administratorów jest zobowiązany do utrzymania swojego odcinka drogi. W gestii gminy znajduję się tylko utrzymanie i konserwacja dróg gminnych w tym koszenie rowów i poboczy. Utrzymanie innych odcinków należy albo do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach albo Świętokrzyskiego Zarządu Dróg w Kielcach.
   Gmina Pawłów zakupiła specjalistyczny zestaw drogowy składający się z kosiarki montowanej na wysięgniku i ciągnika. Jest to bardzo nowoczesny sprzęt i wystarcza na koszenie traw w rowach przy drogach gminnych. Jeżeli jest jakaś nagląca potrzeba to kosimy również rowy przy drogach powiatowych. Staramy się jednak tego unikać bo powiat nie zwraca za to nam żadnych środków.
   Jeżeli rów przy jakiejś drodze jest źle utrzymany to musimy w pierwszej kolejności ustalić kto jest administratorem danej drogi.
   A to, że ludzie czasami wykoszą rów przed własną posesją nie jest niczym złym. Ja sam ma dom przy drodze powiatowej i co tydzień wykaszam rów. Myślę, że my też powinniśmy sami dbać o estetykę naszych posesji w tym o wykoszenie rowu przy domu.

   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
   • wojtek
    wojtek 03 czerwca, 07:37

    Dziękuję za odpowiedz,jestem jak najbardziej za tym aby dbać o estetykę nie tylko posesji. Problem pojawia się kiedy rowy przydrożne są bardzo głębokie a osobie starszej, tudzież kobiecie jest bardzo ciężko taka prace wykonać, (Pan jako młody silny mężczyzna, co tydzień może cos takiego robić:))a tez chcieliby aby estetycznie wyglądały ich posesje.

    Odpowiedz na ten komentarz
 45. mieszkaniec Świetomarzy
  mieszkaniec Świetomarzy 12 maja, 17:39

  Panie Wójcie, mam pytanie dotyczące bezpieczeństwa przy szkole w SZERZAWACH, głównie w okolicach przejść dla pieszych. Ograniczenie jest do 40 km/godz, chyba rowerzyści nie przekraczają tej prędkości :), niejednokrotnie byłem świadkiem niebezpiecznych sytuacji na pasach, gwałtowne hamowanie, omijanie samochodów ustępujących pierwszeństwa pieszym ! ucieczka przed pedzacymi samochodami do rowu itp. Czy jest możliwość ustawienia fotoradaru w tym miejscu ?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 29 maja, 13:36

   Przy szkołach, których uczniowie są najbardziej narażeni na wypadek drogowy są postawione znaki ograniczające prędkość do 40 km/h. Tak jest przy zespołach szkół w Pawłowie, Szerzawach i Rzepinie. Teoretycznie problemy z nadmierną prędkością nie powinny tam występować. W praktyce jest różnie. W Pawłowie wielokrotnie sam widziałem samochody w tym ciężarówki, które na pewno jechały szybciej niż 60-70 km. Na pewno fotoradar byłby rozwiązaniem problemu. Myślę jednak że najbardziej celowe byłoby połączenie sygnalizacji świetlnej z fotoradarem. Takie rozwiązania funkcjonują w innych województwach. Polega to na tym że jeżeli kierowca jedzie z większa szybkością niż dozwolona to na sygnalizatorze włącz mu się czerwone światło, a zielone światło dopiero jeżeli zwolni do odpowiedniej prędkości. W województwie świętokrzyskim nie widziałem takich instalacji. W najbliższym czasie podejmiemy rozmowy ze świętokrzyskim zarządem dróg w celu montażu jakichś urządzeń ograniczających prędkość kierowców. Musimy jednak pamiętać że administratorem tych dróg jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich i to od nich zależeć będzie jakie rozwiązanie zostanie wybrane.
   Serdecznie pozdrawiam

   Odpowiedz na ten komentarz
 46. Hubert
  Hubert 06 maja, 21:03

  Witam. Szanowny Panie Wójcie, czy istnieje możliwość zrobienia corocznych Dni Otwartych Urzędu Gminy w Pawłowie? Chodzi o to, czy byłaby możliwość podejrzenia jak wygląda praca urzędnika, wójta itp. Żeby można było zapoznać się z pracą urzędu od środka. Myślę, że to dałoby mieszkańcom możliwość tzw. „przełamania lodów” a młodym ludziom uzmysłowiło jak wygląda praca współczesnego urzędnika. No bo przecież chyba już nikt nie wierzy w to że pijecie tam kawę i nic nie robicie „żart”:) Pozdrawiam

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 12 maja, 07:10

   Pomysł organizacji „Dnia Otwartych Drzwi” jest fajny, ale obawiam się, że nikt by z takiego dnia nie skorzystał. Aktualnie organizujemy wizyty w Urzędzie dla uczniów w ramach lekcji WOS. Dorośli nie bardzo lubią chodzić do Urzędu, chyba że mają coś do załatwienia. Ale pomysł jest niezły i wart rozważenia. Bardzo bym chciał by mieszkańcy gminy mogli się wypowiadać co do organizacji pracy Urzędu, może będą mieli jakieś dobre pomysły. W najbliższych dniach zostanie wystawiona urna w korytarzu urzędu do której będzie można składać wnioski czy propozycje zmian w organizacji pracy.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 47. Sport To Zdrowie
  Sport To Zdrowie 03 maja, 09:27

  Dlaczego w naszej Gminie jest taki mały nacisk na Sport ?? Spójrzmy na Gmine Brody ich piłkarska drużyna gra w Czwartej lidze a drużyna rezerw w B klasie a gmina Brody nie jest większa od gminy Pawłów dlatego sadze ze mamy szanse byc w tym samym miejscu co brody przeciez jest wiele Firm w naszej Gminie ktory moglyby wspierac klub Arka Pawłów a dzięki temu mieli by reklamy na koszulkach czy banerach na meczach.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 12 maja, 07:10

   Gmina co roku przeznacza ok 80 tyś zł na organizację sportu. Większą część tych pieniędzy otrzymuje Arka Pawłów. W tym roku jest to ok. 47 tyś zł. Nie jest to jakaś zawrotna kwota, ale pozwala na utrzymanie klubu i organizację rozgrywek kilku grup wiekowych. Teraz Arka gra w klasie B, ale kilka lat temu grała z sukcesami w klasie A. Pamiętajmy jednak, że co prawda wynik sportowy jest ważny, ale nie najważniejszy. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że młodzi ludzie uprawiają sport, wykazują aktywność fizyczną, trenują, odchodzą od komputerów.
   Gmina nie jest organizacją komercyjną i nie może patrzeć wyłącznie na wynik sportowy. Gdyby nam zależało wyłącznie na wyniku to czy drużynę np. dziecięcą bez większych sukcesów należałoby likwidować, a pieniądze przeznaczyć na drużyny które osiągają lepsze wyniki? Uważam, że nie.
   Fajnie byłoby mieć drużynę czwarto czy nawet trzecioligową, ale jeżeli w Arce będzie trenować kilka grup wiekowych i kilkadziesiąt osób, to samo to jest już sukcesem bez względu na miejsce drużyny w tabeli.
   Co do ewentualnych sponsorów drużyny to kilka lat temu próbowaliśmy ich pozyskać, bodajże w 2009r., ale wtedy żadna z firm nie chciała się zaangażować finansowo. Może przez kryzys. W każdym razie pomysł ze sponsorami jest dobry i w tym roku spróbujemy jeszcze raz.
   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz na ten komentarz
 48. Młodzież
  Młodzież 01 maja, 23:54

  Czy w naszej gminie istnieje możliwość stworzenia klubu piłki siatkowej ?
  Sądzę, że skompletowana drużyna powinna odnosić sukcesy. Patrząc chociażby na sukcesy gimnazjalistów z Chybic, absolwenci też mają ochotę gdzieś pograć, niestety mają małe możliwości. Pozdrawiam.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 12 maja, 07:10

   Myślę, że pomysł utworzenia klubu piłki siatkowej jest bardzo dobry, Szczególnie teraz gdy Polacy są aktualnymi mistrzami świata. Problemem naszej gminy jest brak hali sportowej z prawdziwego zdarzenia gdzie mogłyby się odbywać mecze i treningi. Obecnie największymi salami są szkolne sale gimnastyczne w Rzepinie i Chybicach. Są one trochę za małe na potrzeby klubu, chociaż boisko do piłki siatkowej się mieści. Problem zniknie po wybudowaniu hali sportowej w Pawłowie, która ma mieć trzy boiska treningowe do piłki siatkowej przedzielane kotarami.
   Gmina Pawłow tak jak każda inna gmina może finansować sport poprzez ogłoszenie konkursu dla stowarzyszeń sportowych. W tym roku konkursy już są rozstrzygnięte. Myślę że w przyszłym roku trzeba będzie przeznaczyć wyłącznie na na cele piłki siatkowej odrębną pulę środków i zorganizować drużynę. Jeżeli klub będzie się cieszył zainteresowaniem to będzie można pomyśleć o zgłoszeniu klubu do rozgrywek PZPS, oczywiście zaczynając od najniższej ligi. Chcę zaznaczyć że dla władz gminy najważniejsze będzie jeżeli ludzie będą chcieli trenować, będą znajdować w tym radość, a nie sam wynik sportowy.
   Ale na takie rozwiązanie będziemy musieli poczekać do przyszłego roku ponieważ konkursy na 2015r. są już rozstrzygnięte.
   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz na ten komentarz
 49. sikora
  sikora 28 kwietnia, 06:32

  co dalej z oplatami za odbior koszy przez firme ,ECOM,kto sie tym zajmie

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 28 kwietnia, 18:59

   Dzień dobry!
   Od 1 lipca 2013r. zmieniły się zasady wywozu śmieci na terenie całego kraju. Do tej daty mieszkańcy mieli zawarte indywidualne umowy z firmami wywożącymi śmieci, po tej dacie wywóz śmieci odbywał się w oparciu o ogłoszony przez gminę przetarg. Przetarg na okres 01.07.2013- 31.12.2014. został wygrany przez firmę EKOM. Firma EKOM domaga się zapłaty za użytkowanie pojemników za okres od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014r. Zdaniem gminy Pawłów żądania firmy EKOM są bezpodstawne.
   Zgodnie z warunkami przetargu każda firma która wygrałaby przetarg czy to byłaby firma EKOM czy inna, miała obowiązek dostarczyć mieszkańcom pojemniki na śmieci i zawrzeć z nimi stosowne umowy. Mogły być to umowy dzierżawy, najmu, użyczenia odpłatne lub nieodpłatne. Obowiązek zawierania tych umów był wpisany do warunków przetargowych. Firma EKOM pomimo ciążącego na niej obowiązku nie zawarła z mieszkańcami żadnych umów dotyczących odpłatnego używania pojemnika na śmieci. Nie mogą więc tych swoich zaniedbań zrzucać na mieszkańców. Obecnie nie ma formalnych podstaw by żądać zapłaty za użytkowanie pojemnika.
   Zwracam także uwagę na stawki jakich żąda firma EKOM. W Ambrożowie żądali ponad 40 zł. następnie w Pawłowie i innych miejscowościach 27 zł. Teraz żądają 54 zł. Skąd się biorą te kwoty i jak firma EKOM je rozlicza – nie wiadomo.
   Problem się zaczął gdy firma EKOM przegrała kolejny przetarg na wywóz śmieci od 01.01 2015r. Przetarg wygrała firma Tonsmeier. Jakość świadczonych usług przez firmę Tonsmeier jest znacznie wyższa niż przez EKOM. Ekom chyba nie mógł się pogodzić z porażką i stąd obecne problemy.
   Niezwłocznie po rozpoczęciu zbiórki pieniędzy przez EKOM gmina Pawłów zleciła wykonanie opinii prawnej na temat zasadności roszczeń. Opinię wykonywała warszawska kancelaria adwokacka. Z opinii tej wynika że roszczenia EKOMU są bezpodstawne. Cały tekst opinii publikowany jest na stronach internetowych Urzędu i moim facebooku.
   Obecnie firma EKOM rozsyła do mieszkańców rożne informacje, strasząc nas kosztami i odsetkami w wysokości 5 zł dziennie. Stara się także wymusić na mieszkańcach podpisywanie wstecznych aneksów do umów. To kompletny absurd. Działanie takie powinny być traktowane jako próba oszustwa lub wymuszenia i sprawą chyba powinna się zająć prokuratura.
   Przestrzegam wszystkich mieszkańców przed podpisywaniem jakichkolwiek dokumentów z firmy EKOM, wezwań lub aneksów. Należy odebrać jedynie pokwitowanie za odbiór pojemnika
   Gmina nasza opublikowała informację dla mieszkańców we wszelki możliwy sposób. Były publikacje w gazetach, na tablicach sołtysów, kartkach puszczanych przez wsie, internecie i w rozmowach z mieszkańcami. Zdaję sobie jednak sprawę, że cześć mieszkańców, szczególnie osób starszych przestraszy się gróźb EKOMU i zapłaci za pojemniki. Nawet moi teściowe zapłacili 27 zł. Ja jednak w oparciu o wszelkie dostępne dokumenty uważam, że roszczenia firmy EKOM są bezpodstawne.
   Zwracam uwagę, że obecnie gmina Pawłów zakupiła dla wszystkich mieszkańców pojemniki na śmieci. Pojemniki te mieszkańcy otrzymali bezpłatnie.

   Pozdrawiam serdecznie

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Listopad 2020
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Panie Wójcie, kiedy rozpoczną się prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Warszówka? Do tej...

Dzień dobry. Dyrektorzy w organizacji pracy poszczególnych szkół uwzględniają wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia...

Panie Wójcie .Z tego co rozumiem Pan jest zwierzchnikiem wszystkich szkół z terenu naszej gminy...

Logowanie