pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Pytanie do Wójta

Pytanie do Wójta to miejsce na naszej stronie internetowej, w którym każdy mieszkaniec może zadać pytanie i uzyskać na nie odpowiedź od Wójta Gminy Pawłów Marka Wojtasa.

Pytania można zadawać za pomocą systemu komentarzy. 

 

ZASADY!

 • Na pytania staramy się udzielać odpowiedzi w jak najkrótszym czasie.
 • Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to 14 dni.
 • Pytania są moderowane – treści wulgarne, nieodpowiednie itp. nie będą publikowane.
 • Zadane pytanie jak i odpowiedź będą upublicznione dlatego jeżeli nadawca nie życzy sobie odpowiedzi w formie publicznej (na niniejszej podstronie) prosimy o skorzystania z innej formy kontaktu np. e-mail.

Zapraszamy do zadawania pytań!

 

621 komentarzy

 1. Monika
  Monika 15 czerwca, 21:53

  Dzień dobry.Jaka musi stać się tragedia i ile musi osób zginąć na skrzyżowaniu w Ambrożowie, żeby mógł się tym ktoś zająć.Srednio raz w miesiącu jest wypadek lub kolizja.Czy nie można z tym coś zrobić? Jeżdżę tą drogą codziennie jeżdżą rodzice z dziećmi do szkoły, dzieci chodzą do i ze szkoły to skrzyżowanie jest bardzo niebezpieczne ale jak widać nikomu to nie przeszkadza do puki komuś z rządzących nie stanie się tam jakaś krzywda, może wtedy ktoś wkoncu przyjdzie po rozum do głowy.Najwyrazniej to co zostało tam zrobione światła i progi nie skutkują i trzeba pomyśleć o rozwiązaniu bardziej skuteczniejszym nie może tak być że będziemy bać się o życie swoje i swoich najbliższych za każdym razem kiedy tamtędy przejeżdżamy.Pozdrawiam.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 16 czerwca, 11:53

   Witam.
   Problem ze skrzyżowaniem w Ambrożowie istnieje od bardzo dawna.
   Chcę zaznaczyć że gmina nie jest zarządcą żadnej z krzyżujących się dróg. Droga główna Starachowice- Nowa Słupia jest drogą wojewódzką a droga podporządkowana Szerzawy-Szarotka jest droga powiatową. Zgodnie z przepisami wszelkie prace na tym skrzyżowaniu powinny być wykonywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Wnioski w sprawie skrzyżowania powinny być kierowane do Zarządu Dróg Wojewódzkich lub powiatu Starachowickiego bo to one są odpowiedzialne za te odcinki dróg.
   Ja jako wójt od wielu lat występuje o przebudowę tego skrzyżowania. Wysłaliśmy zarówno do województwa i do powiatu dziesiątki pism w tej sprawie. Proponowaliśmy by zamiast skrzyżowania zostało wykonane rondo. Gmina chce oddać na ten cel część terenu przy ośrodku zdrowia w Chybicach.
   Ostatnio nasze starania zostały w końcu dostrzeżone przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i planuje on zawrzeć umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda. Gmina Pawłów wspólnie z Powiatem Starachowickim ma pokryć połowę kosztów tej dokumentacji. Na ostatniej sesji Rady Gminy podejmowaliśmy uchwałę w tej sprawie. Termin opracowania dokumentacji został przez zarząd dróg wojewódzkich ustalony na koniec 2022r. Mam nadzieję że termin ten będzie dotrzymany i po opracowaniu dokumentacji niezwłocznie przystąpimy do budowy ronda. Wszystko jednak zależeć będzie od Zarządu Dróg Wojewódzkich.
   Ze swej strony chcę zapewnić, że gmina będzie uczestniczyć we wszystkich inicjatywach zarządców dróg by przebudowa skrzyżowania doszła do skutku.
   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 2. Mieszkaniec
  Mieszkaniec 08 czerwca, 19:49

  Dzień dobry. Czy mogę prosić o wykoszenie pobocza na trasie Nowy Bostów – Chybice. Mimo lustra wyjazd z Nowego Bostowa jest utrudniony. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.

  Odpowiedz na ten komentarz
 3. Magda
  Magda 31 maja, 19:28

  Dzień dobry. Jakie akty prawne regulują sprawę dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 07 czerwca, 07:29

   Szanowna Pani.
   Dowóz uczniów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.
   Uczeń musi posiadać orzeczenie wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
   Zgodnie z art. 39 ust. 4. tej ustawy obowiązkiem gminy jest:
   1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
   2) zapewnienie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno- -wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
   a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
   b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno- -wychowawczych.
   Gmina swój obowiązek realizuje poprzez zakup biletów miesięcznych dla dzieci, zwraca koszty rodzicom za dowóz ich prywatnym samochodem oraz dowozi do szkoły uczniów swoim gminnym busem.
   W przypadku dodatkowych pytań zachęcam do kontaktu z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu.
   Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 4. A
  A 25 maja, 19:53

  Dzień dobry. Czy w najbliższym czasie przewiduje się dokończenie odcinka drogi Rzepin Kolonia w stronę Warszówka(Wydryszów). Droga jest zrobiona do końca Rzepina Kolonii. Droga w Warszówku po zimie jest w ciężkim stanie. Nie wspominając, że w dalszych miejscowościach od Centrum gminy drogi, chodniki, pobocza są dobrze zrobione i oczyszczone. A miejscowość obok gminy nie może na to liczyć.

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 27 maja, 07:12

   Witam serdecznie.
   Gmina planuje modernizację całego odcinka drogi od Rzepina Kolonii (od mostku) w kierunku Warszówka (do skrzyżowaniu przy domu pani Sołtys). Modernizacja ma polegać na wzmocnieniu podbudowy, wymianie nawierzchni drogi i poszerzeniu jezdni. Planowane jest wykonanie częściowych odwodnień, nie jest natomiast planowane wykonanie chodnika. Pas drogowy jest po prostu zbyt wąski. Gmina przygotowała dokumentację i kosztorys ale koszt całego odcinka był wyceniany na ok 2,5 mln zł.
   Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji był składany w tym roku do Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Łącznie składaliśmy wnioski dotyczące sześciu inwestycji. Niestety otrzymaliśmy dofinansowanie tylko do jednej. Zakres robót jest dosyć duży i nie bardzo nas stać by modernizować tę drogę bez wsparcia budżetu z zewnątrz. W przyszłym roku będziemy ponownie składać wniosek o dofinansowanie tej drogi.
   Nie zgodzę się także, że drogi robione są tylko w centrum gminy. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele inwestycji drogowych i żadna nie była wykonywana w sołectwie Pawłów (za wyjątkiem zagospodarowania terenu przy hali). Zrealizowane były odcinki w Pokrzywnicy, Radkowicach, Szerzawach, Bostowie, Godowie, Nieczulicach i wiele innych.
   Serdecznie pozdrawiam.

   Odpowiedz na ten komentarz
 5. waldi
  waldi 25 maja, 11:36

  czy do tych opłat za śmieci od osoby 14.5zł dzieci do 18 roku też podajemy

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 26 maja, 08:38

   Witam serdecznie. W deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniamy wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Dzieci również. Wiek nie ma tutaj znaczenia. Pozdrawiam serdecznie.

   Odpowiedz na ten komentarz
 6. Bat
  Bat 06 maja, 09:49

  Szanowny Panie Wójcie,

  czy gmina Pawłów w roku 2021 i latach późniejszych, będzie dofinansowywała przydomowe oczyszczalnie ścieków przy domach jednorodzinnych?

  Odpowiedz na ten komentarz
  • Kaśka
   Kaśka 12 maja, 07:32

   Dołączam się do pytania, gdyż w innych gminach faktycznie takie inwestycje są sukcesywnie i efektywnie realizowane, a jeśli chodzi o gminę Pawłów – takie rozwiązanie w wielu miejscowościach byłoby wprost idealne. Tym bardziej, że coraz więcej osób decyduje się na realizację tego przedsięwzięcia na własną rękę.

   Odpowiedz na ten komentarz
   • R
    R 12 maja, 13:09

    Również jestem ciekaw odpowiedz, ponieważ również byłbym zainteresowany taką inwestucją.

    Odpowiedz na ten komentarz
  • Marek Wojtas
   Marek Wojtas 12 maja, 13:27

   Witam serdecznie.
   W obecnym budżecie nie mamy zagwarantowanych środków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
   Gmina skupia się na budowie infrastruktury sieciowej kanalizacji sanitarnej. W tej chwili realizujemy budowę kanalizacji w trzech w trzech miejscowościach – Bostów Stary, Garbków, Krajków. Do końca roku powinny się rozpocząć budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bostów Nowy, Zbrza. W kolejnych latach w Jadownikach i Rzepinie Kolonii. Już w tej chwili mamy bardzo dobre wskaźniki jeżeli chodzi o długość sieci kanalizacyjnej. Sieć kanalizacyjna w naszej gminie jest jedną z najdłuższych w województwie. Przystępujemy również do opracowań nowych projektów sieci kanalizacyjnych w innych miejscowościach- Nieczulice, Radkowice, Radkowice Kolonia, Trzeszków, Pokrzywnica,
   W niektórych miejscowościach ze względu na obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego w ogóle nie ma możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
   Zwracam również uwagę na bardzo ważną rzecz. Ścieki z przydomowej oczyszczalni ścieków przy wprowadzaniu do gruntu muszą spełniać takie same wymagania jakościowe jak ścieki z dużych oczyszczalni. Przy tych oczyszczalniach które są w sprzedaży w marketach takiej jakości ścieków w zasadzie nie da się osiągnąć. Są dostępne w sprzedaży oczyszczalnie dające odpowiedni stopień oczyszczenia ścieków, ale kosztują one ok 40-50 tys. zł. Mają zasilanie elektryczne, mieszadła, dozowniki, komory itp. Takie duże oczyszczalnie w miniaturce. Te marketowe za kilka tysięcy zł nawet do wymaganych parametrów się nie zbliżają. To są szamba komorowe, a nie prawdziwe oczyszczalnie.
   Na razie nikt jeszcze nie bada jakości ścieków wprowadzanych do gruntu z przydomowych oczyszczalni. Ale przepisy dotyczące badań już istnieją. Wprowadzają one obowiązek badania ścieków na koszt właściciela instalacji dwa razy do roku. Póki co samorządy nie egzekwują tego obowiązku właścicieli, ale myślę że w ciągu kilu lat to się zmieni (podobnie jak było w przypadku palenisk). Jeżeli obowiązek badań ścieków będzie prowadzony rzetelnie to bardzo wiele oczyszczalni przydomowych będzie musiała zostać usunięta lub właściciele będą płacić kary za przekroczenie norm ścieków.
   Drugą sprawą jest jakość podłoża pod rozsączenie ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone z przydomowych oczyszczalni wprowadzane są bezpośrednio do gruntu, dlatego instalacje te sprawdzają się najlepiej na gruntach lekkich i chłonnych. Na terenie naszej gminy przeważają grunty ciężkie, gliniaste o niskiej przepuszczalności. Zdarzały się sytuacje, że w przypadku obfitych opadów drenaż oczyszczalni ściągał do instalacji więcej wody niż był w stanie rozsączyć.
   Dlatego decyzja o budowie oczyszczalni przydomowej powinna być bardzo dobrze przemyślana. Wbrew pozorom nie jest to urządzenie bezobsługowe i może w przyszłości dostarczyć wielu problemów. Koszty takiej instalacji wykonanej zgodnie z przepisami również nie są wcale takie małe.
   Serdecznie pozdrawiam .

   Odpowiedz na ten komentarz

Napisz komentarz

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Czerwiec 2021
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Witam. Problem ze skrzyżowaniem w Ambrożowie istnieje od bardzo dawna. Chcę zaznaczyć że gmina nie...

Dzień dobry.Jaka musi stać się tragedia i ile musi osób zginąć na skrzyżowaniu w Ambrożowie,...

Dzień dobry. Dziękuję za zgłoszenie. W najbliższym czasie wykosimy pobocze na tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie....

Logowanie