pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili

Nowe stawki opłat za odpady w lutym

Nowe stawki opłat za odpady w lutym
15 stycznia
13:12 2020

Początek nowego roku oznacza dla mieszkańców gminy Pawłów zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Najbardziej istotną zmianą jest wzrost opłaty za odpady, a także powszechny obowiązek segregacji.

W połowie zeszłego roku weszły w życie przepisy, które zobligowały gminy do zmiany sposobu rozliczania się z firmami odbierającymi odpady komunalne. Do tej pory przedsiębiorca otrzymywał wynagrodzenie w formie ryczałtu, a w zamian odbierał każdą ilość odpadów wystawionych przez mieszkańców naszej gminy. Od nowego roku gmina będzie się rozliczała z firmą wywozową od każdej tony odebranych odpadów. Podkreślić należy, że każda frakcja ma inną cenę jednostkową i bardzo istotna jest właściwa segregacja odpadów. Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wyższymi kosztami, a tym samym podniesieniem opłat za odbiór odpadów od mieszkańców. Gmina najwięcej zapłaci za odpady zmieszane (niesegregowane), które gromadzone są w pojemnikach. Najmniejsze opłaty generować będą odpady segregowane zbierane w poszczególne worki.

Nowość stanowi również powszechny obowiązek segregacji odpadów. Do tej pory właściciel nieruchomości mógł decydować czy chce segregować odpady czy też nie, ale wówczas ponosił wyższą opłatę. Teraz każdy ma obowiązek segregacji. Jeśli jednak w wyniku przeprowadzonej kontroli dokonanej przez pracowników urzędu lub firmy wywozowej zostanie stwierdzony brak segregacji wówczas zostanie nałożona opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.

Od 1 lutego zaczną obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów:

Nowe stawki opłaty miesięcznej za odbiór odpadów:

  1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 mieszkańca – 15,00 zł
  2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 mieszkańców – 26,00 zł
  3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3-4 mieszkańców – 41,00 zł
  4. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców – 53,00 zł

Podwyższone opłaty za brak segregacji:

  1. gospodarstwo zamieszkałe przez 1 mieszkańca – 45,00 zł
  2. gospodarstwo zamieszkałe przez 2 mieszkańców – 78,00 zł
  3. gospodarstwo zamieszkałe przez 3-4 mieszkańców – 123,00 zł
  4. gospodarstwo zamieszkałe przez 5 i więcej mieszkańców – 159,00 zł

WZROST CEN

Przyczyn wzrostu wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy upatrywać w wyższych cenach za usługę odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z terenu gminy Pawłów przez podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym, we wzroście cen paliw i kosztów transportu, podwyższenia płacy minimalnej, podrożeniem opłat za zagospodarowanie odpadów w instalacjach, m.in.: wzrost cen za energię oraz kosztów związanych w wymaganiami dotyczącymi magazynowania i składowania odpadów (z 235 zł/netto za 1 Mg odpadów zmieszanych w 2019 r. do 395 zł/netto w 2020 r.), a także ze wzrostem opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów (z 115,41 zł w 2019 r. do 270 zł w 2020 r.), z obowiązkiem ustawowym dotyczący segregacji odpadów na cztery frakcje, ze wzrostem ilości odpadów odbieranych od mieszkańców
,,u źródła’’, ze wzrostem częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych i bioodpadów (obowiązek wynikający z ustawy), z obowiązkiem odbierania ,,u źródła’’ bioodpadów, gdzie gmina Pawłów jest gminą o charakterze wiejskim i mieszkańcy bioodpady zagospodarowują we własnym zakresie, wreszcie z brakiem Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie odpady wszelkich frakcji byłyby gromadzone w jednym miejscu.

KOMPOSTOWANIE

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów systemu śmieciowego jest kompostowanie przez mieszkańców bioodpadów. Są to odpady organiczne np. z kuchni czy z pielęgnacji ogrodów takie jak skoszona trawa czy liście. Zmniejszenie ilości wystawianych w brązowych workach bioodpadów spowoduje, że gmina mniej zapłaci firmie za odbiór co przełoży się na miesięczne stawki płacone przez mieszkańców. Szczegółowy sposób kompostowania zostanie wskazany w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie.

DEKLARACJA

Rada Gminy w Pawłowie przyjęła nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dokument zawiera m.in. wskazanie przez właściciela czy będzie kompostował bioodpady, zawiera pozycję dla domków ryczałtowych. Istotne jest również to, że w związku ze zmianą stawki opłaty mieszkańcy, którzy złożyli już wcześniej deklaracje nie będą musieli składać jej ponownie. W zamian otrzymają zawiadomienie o wysokości opłaty, które zostanie dostarczone przez sołtysów lub tradycyjną pocztą.

Informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia i złożenia deklaracji można uzyskać pod nr tel. /41/ 272-16-70.

TERMINY PŁATNOŚCI

Terminy płatności pozostają bez zmian, tj.: opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania kwartalnie z góry za I kwartał roku do 15 marca, za II kwartał roku do 15 maja, za III kwartał roku do 15 września oraz za IV kwartał roku do 15 listopada na nowy rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pawłowie, w kasie Urzędu Gminy lub u inkasentów.

Nowy nr rachunku, na który należy wnosić opłaty za odbiór odpadów:

27 8518 0006 2002 0000 0462 0060

Bank Spółdzielczy w Starachowicach o/Pawłów

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Dzień dobry Panie Wójcie mam do Pana kilka pytań. Chciałabym się dowiedzieć co z połończeniem...

W ubiegłym roku zmieniliśmy ogrzewanie domu z węglowego na gazowe. Moje pytanie jest następujące: czy...

Witam serdecznie. Na początek chcę zaznaczyć, że brak planu zagospodarowania przestrzennego nie jest żadną przeszkoda...

Logowanie