pawlow.pl | Oficjalna strona internetowa Gminy Pawłów

Aktualności

 Z ostatniej chwili
 • Nabór wniosków na usuwanie wyrobów zawierających azbest w 2022 roku Wójt Gminy Pawłów informuje mieszkańców Gminy Pawłów, że w roku 2022 na terenie Gminy planowana jest  realizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest....
 • Zagrożenia zimowe Zimowa aura niesie  ze sobą wiele zagrożeń. Ujemne temperatury, przenikliwy wiatr i duża wilgotność sprzyjają wychłodzeniu organizmu. Stanowi to realne zagrożenie szczególnie dla osób dotkniętych problemem bezdomności. Zdarza się jednak,......
 • Życzenia noworoczne Z okazji nadchodzącego Nowego 2022 Roku, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, ciepła i miłości w rodzinach, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń, wielu sukcesów, satysfakcji i optymizmu oraz realizacji osobistych zamierzeń. Wszystkim......
 • Harmonogramy odbioru odpadów na 2022 rok (I kwartał) Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. Mieszkańcom dostarczy je firma wywożąca odpady. Harmonogramy można pobrać również ze strony internetowej urzędu......
 • W Sylwestra Urząd Gminy w Pawłowie czynny do godz. 13:00 W Sylwestra tj. 31 grudnia Urząd Gminy w Pawłowie oraz gminne jednostki organizacyjne pracować będą do godz. 13:00....

Budżet na 2021 rok uchwalony

Budżet na 2021 rok uchwalony
05 stycznia
08:30 2021

29 grudnia 2020 r. Rada Gminy w Pawłowie jednogłośnie przyjęła budżet na 2021 rok. Zakłada on wydatki na poziomie ponad 87.5 mln złotych, z czego ponad 17.1 mln złotych to wydatki inwestycyjne.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych uchwałę budżetową organ stanowiący podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – najpóźniej do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Samorząd gminy Pawłów wywiązał się z ustawowego zadania w dniu 29 grudnia 2020 r. przyjmując budżet na rok 2020.

Przedłożony na sesję budżetową plan dochodów i wydatków na 2021 rok zaplanowany został po stronie dochodów w wysokości 78 730 922,71 zł i po stronie wydatków w wysokości 87 500 816,88 zł. Deficyt budżetu wynosi 8 769 894,17 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 6 489 459,18 zł oraz niewykorzystanych środków na rachunku budżetu w kwocie 2 280 434,99 zł. Radni przyjęli budżet jednogłośnie.

Zadania wieloletnie

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku określa załącznik nr 3 do uchwały budżetowej. Znajdziemy w nim, aż 16 pozycji na łączną kwotę ponad 20 mln złotych, z czego do poniesienia w 2020 roku to nieco ponad 16 mln złotych. Ważniejsze inwestycje realizowane w 2021 r. to:

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Bostów (łączne nakłady finansowe: 3 160 094,80 zł / do poniesienia w 2021 roku: 3 160 094,80 zł);
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krajków i Grabków (4 833 010 zł / 4 833 010 zł);
 • Wykonanie projektu przebudowy sieci kanalizacji w miejscowości Szerzawy (9 225 zł / 9 225 zł);
 • Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Krajkowie (21 525 zł / 21 525 zł);
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy istniejącego odcinka sieci wodociągowej magistralnej pomiędzy studnią, a zbiornikami wody w msc. Bronkowice, wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ujęcia wody w msc. Bronkowice, wykonanie projektu zasilania awaryjnego SUW w miejscowości Bronkowice (60 516 zł / 60 516 zł);
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego jednostronnego w ciągu DW 751 za rowem, szer. 3,0 m od km 18+750 (skrzyżowania m. Dąbrowa Górna) do km ok. 26+700 (msc. Mirocice) dł. 7,95 km” – pomoc finansowa (45 043,74 zł / 45 043,74 zł);
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 msc. Chybice – pomoc finansowa (25 000 zł / 25 000 zł);
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa ronda przy drodze wojewódzkiej nr 756 m. Rzepin Drugi – pomoc finansowa (25 000 zł / 25 000 zł);
 • Budowa drogi dojazdowej do szkoły w miejscowości Rzepin II (20 384,05 zł / 20 384,05 zł);
 • Przebudowa zjazdu do szkoły w miejscowości Rzepin II (66 338,52 zł / 66 338,52 zł);
 • Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Urzędu Gminy w Pawłowie (85 000 zł / 85 000 zł);
 • Rozwój infrastruktury sportowej, pracowni matematycznych i przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie Gminy Pawłów (3 215 305,63 zł / 2 153 251,63 zł);
 • Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w msc. Radkowice (579 454,24 zł / 534 559,24 zł);
 • Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie (60 639 zł / 60 639 zł);
 • Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Pawłów (4 099 361,24 zł / 4 099 361,24 zł);
 • Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Nieczulice (8 000 zł / 8 000 zł);
 • Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w miejscowości Pawłów (25 000 zł / 25 000 zł);
 • Budowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pawłowie – Filia w Nieczulicach – zagospodarowanie terenu (606 631,81 zł / 497 586,39 zł);
 • Śladami kultury benedyktyńskiej (754 165,50 zł / 303 859,74 zł);
 • Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich (2 505 128,48 zł /
  7 781,57 zł).

Ze wszystkimi zadaniami można zapoznać się na stronie https://pawlow.pl – zakładka E-Sesja.

Zadania roczne

Wykaz zadań rocznych znajdziemy w załączniku nr 4 do budżetu gminy. Obejmuje on 6 pozycji na kwotę łączną 800 000 zł. Są to:

 • Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Dąbrowa (100 000 zł)
 • Utwardzenie pobocza drogi gminnej w miejscowości Nowy Bostów (200 000 zł)
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stary Jawór (100 000 zł)
 • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Jadowniki (200 000 zł)
 • Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Pokrzywnica (100 000 zł)
 • Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Radkowice (100 000 zł)

Sytuacja gospodarcza zarówno w Polsce, jak i w naszej gminie, na przyszłe lata jest dosyć dużą niewiadomą. O ile w poprzednich latach budżet planowaliśmy w sposób w miarę przewidywalny, to w aktualnym roku i na lata przyszłe nie do końca wiemy jak to będzie wyglądać. W budżecie na 2021 rok założyliśmy dochody budżetowe na poziomie 78,7 mln złotych i w porównaniu do roku ubiegłego, w momencie jego uchwalania, jest to kwota niższa o ok. 2 mln złotych. Wiadomo jest, że dochody w trakcie roku się zwiększą, ze względu na choćby dotacje, czy różne środki, które wpływają do budżetu gminy z Unii Europejskiej.

Są one częściowo zakładane w budżecie gminy, ale nie są na przykład ujęte dotacje Państwa na remonty czy modernizację dróg. Udziały w dochodach od osób fizycznych są zaplanowane na kwotę ponad 500 tys. złotych niższą niż w roku 2020 tj. 8 686 506 zł. Środki z budżetu Unii Europejskiej są zaplanowane na kwotę 3,9 mln złotych wyższą i wynoszą ok. 5,1 mln złotych. Wypływy z podatków i opłat lokalnych są zaplanowane na poziomie ok. 1 mln złotych wyższym tj. 6 286 788 zł. Dotacje z budżetu Państwa są zaplanowane na kwotę niższą niż w poprzednim roku, ale to w trakcie roku może się zmienić.

Ogólnie budżet na 2021 r. jest niższy porównując go z budżetem na 2020 r. w tym samym okresie czasu, czyli chwili jego uchwalania. Z pewnością będzie się on zwiększał. Sytuacja finansowa naszej gminy jest dobra. W ubiegłym roku nie zaciągnęliśmy zaplanowanego wcześniej kredytu. Okazał się on niepotrzebny.

Wydatki budżetowe są planowane na kwotę ponad 87,5 mln złotych i są to wydatki wyższe niż te planowane w 2020 r., które wynosiły ok. 84,7 mln złotych. Jest duża szansa i mam nadzieję, że to się stanie, że w roku 2021 r. wydatki przekroczą grubo kwotę 90 mln złotych, a nawet zbliżyli się do 100 mln złotych. Jeżeli otrzymamy takie wsparcie o jakie zabiegaliśmy to powinniśmy się do tych kwot zbliżyć. Warto też dodać, iż część wydatków, które wpływają na sytuację inwestycyjną gminy jest wykonywana przez inne jednostki niż gmina. Jesteśmy członkiem Związku Gmin Gór Świętokrzyskich i wszystkie świetlice środowiskowe, wykonywane w poprzednich latach były realizowane z budżetu właśnie Związku, a nie są ujęte bezpośrednio w naszym budżecie. W 2021 r. mają rozpocząć się dwie duże inwestycje – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pawłowie i przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Bostowie. W naszym budżecie ujęty jest wyłącznie nasz wkład własny, a całość inwestycji wykazywana jest w budżecie Związku – mówił na sesji budżetowej Marek Wojtas, Wójt Gminy Pawłów.

Wyszukaj w serwisie

Harmonogram odbioru odpadów

Pobierz harmonogram na 2020 rok

Śledź nas na Facebooku!

Kalendarz

styczeń 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Polecane

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w PawłowieElektroniczna Skrzynka Podawcza - Pismo ogólne
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w StarachowicachKomenda Powiatowa Policji w Starachowicach
e-świętokrzyskie System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów
Dziennik UstawMonitor Polski
e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JSTKącik Przedsiębiorcy

Ostatnie komentarze

Panie Wójcie, proszę o sprawdzenie oświetlenia w całej gminie, bo nie tylko w tym miejscu...

Witam serdecznie. Dziękuję za zgłoszenie. Po Nowym Roku dokonamy przeglądu oświetlenia we wskazanym przez Pana...

Mam prośbę aby ktoś sie zainteresował oświetleniem ulicznym. Ostatnio jechałem przez Jawór, Wagony i w...

Logowanie