Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Środa, 24 lipca 2024
Imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
pochmurno
29°C

Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie

24 czerwca Rada Gminy w Pawłowie pozytywnie oceniła pracę Marka Wojtasa na stanowisku Wójta Gminy Pawłów jednogłośnie udzielając mu wotum zaufania i absolutorium za rok 2023 r.

W porządku obrad czerwcowej sesji Rady Gminy w Pawłowie znalazły się punkty dotyczące oceny pracy włodarza gminy Pawłów za 2023 r. Głosowanie dotyczące udzielenia wotum zaufania oraz absolutorium dla Marka Wojtasa poprzedziła analiza złożonego raportu o stanie gminy. 

Wotum jednogłośnie

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, mającą na celu zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania organów publicznych, wójt gminy co roku, do 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy za rok ubiegły. Raport zawiera opis sytuacji społeczno-gospodarczej gminy stanowiącej kontekst dla działań realizowanych przez władze samorządowe w poprzednim roku, a także realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Radni udzielając jednogłośnie wotum zaufania wójtowi stwierdzili, iż działania realizowane przez włodarza gminy Pawłów przyczyniają się do rozwoju gminy i polepszają jakość życia jej mieszkańców. 

Absolutorium jednogłośnie

Komisja Rewizyjna złożyła wniosek do Rady Gminy w Pawłowie wniosek o udzielenie wójtowi gminy Pawłów absolutorium za rok 2023 r.

Uchwalony przez Radę Gminy w Pawłowie budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 79 169 183,07 zł. Dochody wykonano w kwocie 78 518 779,31 zł, co stanowi 99,18% planu. 
Dochody własne (dochody ogółem pomniejszone o subwencję i dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych) wykonano w kwocie 23 895 139,03 zł, w tym dochody z podatków i opłat lokalnych w kwocie 16 011 441,08 zł. 

Zaległości z tytułu podatków i opłat oraz innych niepodatkowych należności stanowią kwotę 2 258 738,39 zł. W celu wyegzekwowania zaległości w 2023 r. wystawiono 353 upomnień i 48 tytułów wykonawczych za zaległości łącznego zobowiązania, 30 upomnień i 10 tytułów wykonawczych na zaległości podatku od środków transportowych, 328 upomnień i 68 tytułów wykonawczych na zaległości w opłacie za wywóz odpadów komunalnych. 

Z kolei uchwalony przez Radę Gminy w Pawłowie plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 104 361 345,03 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 100 994 423 zł, co stanowi 96,77% ogółu planu.

- Analizując wykonanie planu dochodów i wydatków budżetu gminy Pawłów na dzień 31 grudnia 2023 r. należy stwierdzić, że różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 22 475 643,69 przy planowanym deficycie w kwocie 25 192 161,96 zł - informuje Halina Pocheć, skarbnik gminy Pawłów.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach po zapoznaniu się z informacjami Komisji Rewizyjnej i przeanalizowaniu budżetu za 2023 rok wydała pozytywną opinię. Świadczy to, iż ubiegłoroczny budżet zrealizowany został prawidłowo. Radni natomiast udzielili wójtowi absolutorium jednogłośnie.

Wójt podziękował wszystkim Radnym za udzielenie absolutorium i doskonałą współpracę, skarbnik Halinie Pocheć za wsparcie i pomoc w przygotowaniu i realizacji budżetu, Radzie Gminy w Pawłowie, sołtysom, urzędnikom Urzędu Gminy i wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji ubiegłorocznego budżetu.

W 2023 r. w Gminie Pawłów zrealizowano i kontynuowano wiele inwestycji, najważniejsze z nich to:

  • wymiana dachu na obiekcie szkoły w Pawłowie,
  • budowa sieci oświetleniowej w msc. Trzeszków, Godów, Brzezie, Pokrzywnica, Nieczulice, Pawłów (starodroże),
  • budowa placu apelowego i drogi wewnętrznej na potrzeby PSP w Rzepinie,
  • remont drogi gminnej nr 362002T Kałków - Godów Gębice oraz remont drogi gminnej nr 362027T Świętomarz - Tarczek Górny,
  • kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pawłów,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Warszówek i Nowy Bostów,
  • budowa nowej siedziby Gminnego Ośrodka Kultury,
  • budowa remizy OSP w Ambrożowie,
  • budowa ośrodka zdrowia w Starym Bostowie,
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łomnie.

Galeria zdjęć

Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie 3 Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie 2 Wotum zaufania i absolutorium jednogłośnie 1
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.